Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Участь представників кафедри історії у Всеукраїнській науковій конференції «The Long XIX Century of Ukrainian History (1772–1914)»

11 березня 2023 року аспірант кафедри історії Армен Тоноян і доцент кафедри, доктор історичних наук Антоніна Кізлова взяли у форматі онлайн участь у Всеукраїнській науковій конференції «The Long XIX Century of Ukrainian History (1772–1914)» на базі кафедр давньої та нової історії України та новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках двох секцій було виголошено 29 доповідей від викладачів, студентів, аспірантів, які стосувалися, наприклад, таких проблем: роль представників київської духовної семінарії та київської професури у формуванні української ідентичності; особливості формування української культури в XIX ст.; національні меншини крізь призму співіснування з українським народом; економічне й соціокультурне життя окремих регіонів України в XIX ст.; особливості тогочасної української преси у висвітленні актуальних подій XIX ст.; державницькі ідеї ХІХ ст.

На секції «Соціальний та культурний вимір» Армен Тоноян виступив з доповіддю і презентацією на тему «Особливості висвітлення ярмарків на сторінках журналу “Основа”», де зосередив увагу на ключових ярмарках і особливостях їх висвітлення на сторінках часопису. Зокрема, було показано, що в ярмаркових статтях «Основи» превалював національний фактор. У кожній статті була інформація про особливості торгівлі українців, росіян, євреїв та інших національностей. Було розкрито й низку культурно-побутових аспектів українських ярмарків. Для авторів «Основи» ярмарки, як масове явище непостійної торгівлі та концентрація культурної взаємодії між різними національностями та верствами населення, були важливим джерелом для доведення культурної легітимації українського народу. Найбільше інформації містилося про Іллінський ярмарок у Полтаві. Докладно було висвітлено ярмарки в Охтирці, Каплунівці, Єлисаветграді, Харкові та Борисполі.

На секції «Актуальні проблеми історії України кінця XVIII – початку XX століть» Антоніна Кізлова виступила з доповіддю «First-Time Reaction of the Orthodox Religious Magazines to World War I (the Case of the Eparchies of Kyiv Military District)», в якій розглянула особливості та легітимаційні спроможності перших воєнних номерів головних релігійних часописів єпархій Київського військового округу (визначного в тогочасному географічному, економічному, політичному та військовому становищі держави). Йдеться про журнали «Киевские епархиальные ведомости», «Волынские епархиальные ведомости» та «Православная Подолия», котрі, як було встановлено, не стали узгоджувати між собою свою редакційну політику з початком війни.

Матеріали конференції буде опубліковано на сайтах історичного факультету і кафедр давньої та нової історії України й новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Армен Тоноян, Антоніна Кізлова.