Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Загальна інформація

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 18 викладачів: 4 доктора наук, 12 кандидатів наук; 4 професора, 11 доцентів, 1 старший викладач, 2 викладача без наукового ступеня;  завідувач лабораторією та 3 лаборанта. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі» та студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».

Кафедра історії здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Перелік викладачів, відповідальних за напрями роботи кафедри:

  • завідувач кафедри: Костилєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор;
  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Лабур Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з методичної роботи: Ігнатова Людмила Русланівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з виховної роботи: Махінько Анна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності (співробітництва): Боєва Світлана Юріївна, кандидат історичних наук, доцент.
Положення про кафедру історії