Діяльність кафедри історії в період карантину

В умовах загальнонаціонального карантину представники професорсько-викладацького складу кафедри історії забезпечують освітній процес з історичних дисциплін та підтримують комунікацію зі здобувачами вищої освіти (студентами та аспірантами) в дистанційному режимі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Викладачі вносять результати поточного та рубіжного контролю успішності студентів до системи «Електронний кампус» (модуль «Поточний контроль» та «Атестація»).

Документи [перелік оновлюється]:

Організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тимчасовий регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі