Спеціальність 032 Історія та археологія
 
(Українська) Участь в дослідницькій групі «Prisma Ukraïna: War, Migration and Memory»