Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Гнатюк Неля Федорівна

Гнатюк Неля Федорівна

Розділи у колективних працях

Гнатюк Н. Ф. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Н.Ф. Гнатюк та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Гнатюк Н. Ф. Обновление демократических идеалов в современном капиталистическом мире / Н. Ф. Гнатюк // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 36—40.

Гнатюк Н. Ф. Петро І і українське козацтво / Н. Ф. Гнатюк, В. В. Кукса // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 40—44.

Гнатюк Н. Ф.  Ідея єдності українських земель та її відбиття в архітектурі (ХІІ – ХІІІ ст.) / Н. Ф. Гнатюк // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 5.  — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С. 43—49.

Гнатюк Н. Ф. Екологічний потенціал культури народу України / Н. Ф. Гнатюк, О. А. Матюхина // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 7. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1995. — С. 88—94.

Гнатюк Н. Ф.  Історичні періоди розвитку української національної ідеї / Н. Ф. Гнатюк // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 15—22.

Гнатюк Н. Ф. Стратегічні плани державотворення українських соціал-демократичних та соціал-революційної партій та характерні причини втрати реальних можливостей перетворень. Перше 20-річчя ХХ ст. / Н. Ф. Гнатюк // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 27. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 49—57.

Гнатюк Н. Ф.  Конституційне оформлення процесу   становлення радянської державності / Н. Ф. Гнатюк, Н. І. Паламарчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С.  130—136.

Гнатюк Н.Ф.Ідея єдності українських земель та її відбиття в архітектурі (ХІІ-ХІІІ ст.)// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 2. Ч. 2, — К.:1994. — С.43 — 50.

Гнатюк Н.Ф. Світова історія (ексклюзивна)  навчальна програма для менеджерів. — К.: “Політехніка”, 2002 — С.42

Гнатюк Н. Ф. Принцип історизму – важливий чинник дослідження формування світогляду сучасного українського суспільства. / Н.Ф. Гнатюк, С.О. Радич.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 214 – 222.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Гнатюк Н. Ф. Феномен українського козацтва  в загальноісторичному контексті / Н. Ф. Гнатюк, В. В. Приходько // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1996. — С. 40—41.

Гнатюк Н. Ф. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова та ін.

Гнатюк Н. Ф. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова та ін.

Гнатюк Н. Ф. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, А.А. Кізлова та ін.