Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Ковальський Борис Павлович

Розділи у колективних працях

Ковальський Б. П. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Б.П. Ковальський та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Ковальский Б. П. О некоторых аспектах национальной политики КПСС / Б. П. Ковальский // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 1. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1989. — С. 7—13.

Ковальський Б. П. Україна в умовах суверенного відродження / Б. П. Ковальський // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 56—64.

Ковальський Б. П.  Міжнародне визнання і політика України. Участь в СНД / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 5.  — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С. 71—79.

Ковальський Б. П. З історії українського кіно 60-80-х років / Б. П. Ковальський, О. В. Некрасова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 2. — К. : НПО «Монокон», 1994. — С. 16—25.

Ковальський Б. П. Подальший розвиток міжнародної політики України в кінці ХХ ст. / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 13. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 1999. —  С. 1—13.

Ковальський Б. П. Польське і українське питання на тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях під час Другої світової війни / Б. П. Ковальський, А. Г. Ліпкан // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 32—39.

Ковальський Б. П.  Деякі аспекти стосунків держави і церкви в умовах становлення незалежної України / Б. П. Ковальський // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. — К., 2000. — С. 254—257.

Ковальський Б. П.  Сучасна етнополітика в Україні (її викладання в курсі історії України) / Б. П. Ковальський // Проблеми освіти. — К., 1995. — Вип. 3. — С. 107—113.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Ковальський Б. П. Роль і місце історичної освіти студентів у вищих навчальних закладах України / Б. П. Ковальський // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С. 5—6.

Ковальський Б. П. Про деякі новації в періодизації ходу Великої вітчизняної війни / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник тез наукових виступів студентів та аспірантів V Міжнародної студентської науково-практичної конференції. Вип. 15. — К. : Видавництво Європейського університету, 2000. — С. 134—135.

Ковальський Б. П. Х Міжнародна студентська історична науково-практична конференція : Вступна доповідь / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 176—179.

Ковальський Б. П. Історія, сучасність, студентство – троє в одному човні / Б. П. Ковальський // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 8—11.

Ковальський Б. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 111 с.  Редколегія Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва

Ковальський Б. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 78 с.  Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва

Ковальський Б. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня 2010 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 48 с.  Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва

Ковальський Б. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – 89 с.  Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва

Ковальський Б. П. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Б.П. Ковальський та ін..

Ковальський Б. П. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, Б.П. Ковальський та ін..

Ковальський Б. П. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Б.П. Ковальський

та ін..

Ковальський Б. П. Сучасні вимоги до викладання історичних дисциплін у вищій школі. / Б.П. Ковальський.// АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 46 – 50.

Ковальський Б. П. Про світоглядні засади навчальної дисципліни «Історія української культури» та важливість її викладання студентам вищої технічної школи./ Б.П. Ковальський. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня 2010 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – с. 24 – 27.

Ковальський Б. П. Нові методики індивідуальної роботи з студентами в дистанційному навчанні. / Б.П. Ковальський// АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 34 – 38.

Ковальський Б. П. Навчальний процес в умовах інформаційного суспільства: нові виклики. / Б.П. Ковальський// АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Ковальський Б. Ковальський Б. П. ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 61 -65.