Спеціальність 032 Історія та археологія
 

24 Студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять»

Шановні студенти та молоді науковці,

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXІV Міжвузівської студентської науково-практичної конференції  «Україна: історія, культура, пам’ять», яка відбудеться 11 грудня 2020 року на базі кафедри історії Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського.

Мета конференції – сприяння міждисциплінарним дослідженням молоді у сфері гуманітарного (насамперед історичного), соціального і науково-технічного знання в їх конкретному соціокультурному контексті, поглиблення співпраці між вищими навчальними закладами і науковими установами.

Планується робота секцій за такими тематичними напрямами:

  1. Етнічний і етнополітичний розвиток суспільства.
  2. Досвід державотворення та правотворення.
  3. Особистість, соціум в історичному вимірі.
  4. Культурне життя українського народу.
  5. Актуальні проблеми історії науки і техніки

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі: пленарна доповідь, секційна доповідь, учасник вільної дискусії. Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до кінця навчального року.

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, Вам необхідно до 1 грудня 2020 р. включно надіслати заявку на участь та текст тез доповіді на електронну пошту Оргкомітету конференції: konfhist_kpi_2020@ukr.net Після електронної реєстрації учасники отримають лист-підтвердження від оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез та заявка додаються.

Оргкомітет вправі відхилити заявку, якщо надані матеріали не будуть відповідати зазначеним вимогам. За зміст тез, достовірність фактів, цитат, дат, тощо відповідає автор та його науковий керівник. За результатами конференції планується видати збірку її матеріалів.

У зв’язку з наявною епідеміною ситуацією передбачено заочне її проведення в дистанційному режимі.

Більш детальну інформацію про конференцію можна дізнатись на веб-сайті кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського: history.kpi.ua та за телефоном (044) 204-90-23.

!_bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009

!_Вимоги до оформлення публікації

!_заявка

!_оголошення