Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Міждисциплінарна ОНП “Європейські студії”

Освітньо-наукова програма: ОНП_032_033_ЄС_2024 Протоколи спільних засідань навчально-методичних комісій університету зі спеціальності 032 Історія та археологія та 033 Філософія:   Ф-Каталог Вибіркових дисциплін: FKAT_032_ONP_ES_2024-2025