Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Угоди про співпрацю

Угода про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Договір про партнерство та співробітництво з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України

Договір про партнерство та співробітництво з Державної установою «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Договір про партнерство та співробітництво з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України

Договір про партнерство та співробітництво з Черкаським національним  університетом імені Богдана Хмельницького