Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Міждисциплінарна ОНП “Європейські студії”

Освітньо-наукова програма:

ОНП_032_033_ЄС_2024

Протоколи спільних засідань навчально-методичних комісій університету зі спеціальності 032 Історія та археологія та 033 Філософія:

 

Ф-Каталог Вибіркових дисциплін:

FKAT_032_ONP_ES_2024-2025