Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Матеріально-технічне забезпечення

Освітній процес на кафедрі історії відбувається із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. В методичному кабінеті є комп’ютери підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри також мають можливість користуватися електронними ресурсами, які доступні в локальній мережі університету. На кафедрі є мультимедійний проектор, який використовується викладачами під час проведення лекційних, семінарських занять, конференцій та круглих столів. Кафедра історії має бібліотеку з навчально-методичною та науковою літературою, яку можуть використовувати студенти під час підготовки до семінарських занять. Розміщені в кабінеті стенди на історичну тематику допомагають студентам засвоїти навчальний матеріал.