Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Партнерство

Партнерство кафедри історії

Кафедра історії налагодила та підтримує наукову комунікацію з представниками закордонного академічного середовища. Викладачі кафедри історії беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують результати власних наукових досліджень у закордонних наукових виданнях, проходять стажування в закордонних університетах та науково-дослідних установах,  виборюють гранти на проведення досліджень та організовують тематичні зустрічі іноземних дослідників зі студентами й аспірантами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Представники закордонних університетів та науково-дослідних установ входять до складу редколегії та авторського колективу фахового видання з історичних наук «Сторінки історії», яке видається кафедрою історії ФСП.

Кафедра історії співпрацює з Дослідницько-освітнім консорціумом із вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету та з Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору. Завдяки цій співпраці студенти та аспіранти КПІ ім. Ігоря Сікорського мали можливість відвідувати освітні заходи за участю закордонних дослідників: американської дослідниці та відомої журналістки Енн Епплбом, канадських істориків Ярса Балана та Павла-Роберта Магочія, американських істориків Марка Фон Гагена та Йоханана Петровського-Штерна, італійського історика Андреа Граціозі.

Кафедра історії була співорганізатором круглів столів та студентських історичних семінарів з історії Фінляндії та українсько-фінських відносин, які відбувалися за участю представників посольства Фінляндії в Україні.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії забезпечує викладання студентам-іноземцям історичних навчальних дисциплін англійською мовою.

Кафедра історії налагодила та підтримує співпрацю з наступними закладами й установами:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(історичний факультет);

Інститут історії України Національної академії наук України;

– Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Інститут модернізації змісту освіти;

Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору

(Holodomor Research and Education Centre in Ukraine).

 

Договори про партнерство та співробітництво