Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Теми дисертацій

Теми дисертацій аспірантів кафедри історії з спеціальності 032 «Історія та археологія» за освітньо-науковою програмою Історія:

Аспірант: Акименко Катерина Василівна

Група: ІАР-81ф

Тема дисертації (наукової діяльності аспіранта): Націоналістичні організації української діаспори: ідейні основи та напрямки діяльності (кінець 1950-х – початок 1990-х рр.)

Науковий керівник: д.і.н., проф. Тарнавський І.С.

 

Аспірант: Жовта Ілона Іванівна

Група: ІА-91ф

Тема дисертації (наукової діяльності аспіранта): Організація повсякдення вихованок Київського інституту шляхетних дівчат (ХІХ – початок ХХ ст.)

Науковий керівник: д.і.н., доц. Кізлова А. А.

 

Аспірант: Тарасюк Марина Юріївна

Група: ІА-01ф

Тема дисертації (наукової діяльності аспіранта): Повсякдення волинян кінця ХІV – середини ХVІ століття

Науковий керівник: д.і.н., проф. Костилєва С.О.; к.і.н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Русина О.В.

 

Аспірант: Загородній Михайло Віталійович

Тема дисертації (наукової діяльності аспіранта): Київська міська влада в умовах посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР (друга половина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.).

Науковий керівник: д.і.н., доц., проф. каф. історії Тарнавський І.С.

 

Протоколи ухвалення теми дисертації та наукового керівника:

Акименко Катерина Василівна

Жовта Ілона Іванівна

Тарасюк Марина Юріївна

Загородній Михайло Віталійович

Протоколи ухвалення звітів аспірантів про виконання індивідуальних планів та звіти аспірантів:

Протокол Звіти аспірантів 2018-2019

Протокол Звіти аспірантів 2019-2020

Протокол Звіти аспірантів 2020-2021

Протокол Звіти аспірантів 2021-2022

 

Публікації аспірантів