Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Громадське обговорення

Обговорення проєкту оновленої освітньо-наукової програми зі спеціальності 032 Історія та археологія на 2024 рік (рекомендована рішенням НМКУ 032 та кафедри історії від 04.04.2024 р.)

ОНП-032_Історія_проєкт_2024

Висновок ЕГ НАЗЯВО

Освітньо-наукова програма для громадського обговорення:

Освітньо-наукова програма

Рецензії:

Рецензія НУХТ

Рецензія Інститут всесвітньої історії НАН України

Рецензія Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Рецензія УДПУ ім. Павла Тичини