Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Громадське обговорення

Освітньо-наукова програма для громадського обговорення:

Освітньо-наукова програма

Рецензії:

Рецензія НУХТ

Рецензія Інститут всесвітньої історії НАН України

Рецензія Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Рецензія УДПУ ім. Павла Тичини