Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Семінари

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали IX міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 16 грудня 2016 р.). – К. : НТУУ«КПІ», 2017. – 92 с.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VIIІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). – К. : НТУУ «КПІ». – 2016. – 108 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VII міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 100 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VI міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня  2012 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 78 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали III міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня  2011 р.). – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 111 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали II міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня  2010 р.). – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2011. – 48 с.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2010. – 89 с.

 

Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі» (Київ, 5 грудня 2014 р.).

5 грудня 2014 р. у Національному технічному університеті України «КПІ» відбувся сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». Ініціатором його проведення традиційно виступає кафедра історії нашого університету, а співорганізаторами заходу – Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Особливістю ж цьогорічного семінару стало долучення до співорганізаторів заходу провідної наукової установи країни – Інституту історії України НАН України. Це посилило ефективність роботи форуму, котрий проходив під гаслом тіснішого єднання академічної та вузівської науки задля популяризації нового наукового знання та вдосконалення навчального процесу у вищій школі.

У семінарі взяли участь провідні науковці Інституту історії України, а також керівники, професорсько-викладацький склад кафедр гуманітарного профілю вищих навчальних закладів Києва та багатьох областей країни. В центрі дискусій перебували питання, пов’язані з основними підходами до викладання історії у вищій школі з погляду культурної та етнічної толерантності та завданнями історичної освіти у подоланні конфліктів історичної пам’яті в сучасній Україні.

На початку гостей НТУУ «КПІ» привітав проректор з науково-педагогічної (навчально-виховної) роботи, доктор технічних наук, професор Петро Олексійович Киричок. Він наголосив важливість гуманітарної складової у вищій технічній освіті та побажав учасникам семінару плідної роботи. Далі про історію як мистецтво пам’яті та роль історіографії у консолідації суспільства доповів директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України, член-кореспонедент НАПН, доктор історичних наук, професор Олександр Андрійович Удод. Серед іншого, доповідач зауважив важливість зваженого підходу до практик комеморації, зорієнтованості офіційної політики пам’яті сучасної України на потреби єднання українського суспільства. Зацікавлення присутніх викликала доповідь директора Інституту всесвітньої історії НАН України, доктора історичних наук, професора Андрія Івановича Кудряченка про значення нових парадигмальних досліджень у галузі всесвітньої історії для української історичної науки. Доповідач закликав освітян вписувати українські історичні сюжети у ширший історичний контекст, наголосив важливість цього для презентації сучасного бачення історії.

Кілька доповідей на конференції фактично дали відповідь на важливе для освітян питання: як саме можна застосувати багатоперспективний підхід у вивченні та викладанні магістральних тем вітчизняної історії. Особливо цікавими у цьому контексті були доповіді провідних науковців Інституту історії України – доктора історичних наук Лариси Дмітрівни Якубової про наслідки радянської національної політики та її вплив на українське націотворення в контексті аналізу процесів у Донбасі, доктора історичних наук Людмили Володимирівни Гриневич про радянську політику творення голоду 1932 – 1933 рр. в Україні. Зрозуміло, що науковці не могли обійти стороною питань, пов’язаних із сучасними суспільно-політичними процесами в Україні. Про події Революції Гідності та війну на сході України як виклики для вітчизняних досліджень історії Другої світової війни доповідала старший науковий співробітник, кандидат історичних наук Тетяна Вікторівна Пастушенко. Із великим зацікавленням учасники вислухали й доповідь відомого науковця, доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького, котрий представив погляд історика на суспільно-політичні події в Україні кінця 2013 – 2014 рр.

Як можна застосувати принципи відкритого підходу до вивчення та викладання контраверсійних питань історії України, пов’язаних із національною політикою та міжнаціональними відносинами продемонструвала учасникам семінару завідувач кафедри історії НТУУ «КПІ», доктор історичних наук Світлана Олександрівна Костилєва. «Ахіллесовою п’ятою» вітчизняної практики викладання вітчизняної історії доповідач назвала ігнорування ролі національних меншин у творенні сучасної Української держави, закликавши колег уважніше поставитися до потенціалу поліетнічного і полікультурного бачення української історії.

Окремо порушувались на семінарі й проблеми особливостей викладання у вищій школі гуманітарних дисциплін та готування навчальних видань. Особливо цікавими з цього погляду були доповіді доцента кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет», кандидата історичних наук Павла Олексійовича Чорнобаєва, доцента кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства (м.Львів) кандидата філологічних наук Ярослава Ярославовича Чорненького.

Доповіді учасників спричинили жваву дискусію у залі, викладачі буквально закидали науковців питаннями щодо новітніх наукових візій найболючіших питань історичного минулого України, і науковці детально надали відповіді на всі запитання. Приємною подією стало дарування НТУУ «КПІ» учасниками семінару – представниками Інституту історії України та Української академії друкарства – нових наукових та навчально-методичних видань. Книги поповнять бібліотеку навчально-методичного кабінету кафедри історії ФСП, і будуть доступні для усіх бажаючих.

Слід зазначити, що в ході роботи семінару чимало учасників – передусім представники вищих навчальних закладів областей України – порушували тему майбуття гуманітарних (історичних) дисциплін у вищій школі в контексті реалізації положень закону України «Про освіту» від 1 липня 2014 року та скасування МОН наказу № 642 від 9 липня 2009 року «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента». Учасники наполягли внести до резолюції семінару пропозицію щодо проведення на базі НТУУ КПІ» у 2015 р. спеціального семінару за участі представників МОН для обговорення проблемних питань у викладанні гуманітарних (історичних) дисциплін у вищій технічній школі та шляхів їх вирішення.

Загалом же робота семінару пройшла у невимушеній, товариській атмосфері, і продемонструвала чималі перспективи у поглибленні взаємодії академічних наукових установ і вузів України.

Завідувач кафедри історії ФСП НТУУ «КПІ»,

доктор історичних наук, професор                                                                                             С. О. Костилєва