Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Міжнародна діяльність

Кафедра історії налагодила та підтримує наукову комунікацію з представниками закордонного академічного середовища. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують результати власних наукових досліджень у закордонних наукових виданнях, проходять стажування в закордонних університетах та науково-дослідних установах,  виборюють гранти на проведення досліджень та організовують тематичні зустрічі іноземних дослідників зі студентами й аспірантами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Представники закордонних університетів та науково-дослідних установ входять до складу редколегії та авторського колективу фахового видання з історичних наук «Сторінки історії», яке видається кафедрою історії ФСП.

Кафедра історії співпрацює з Дослідницько-освітнім консорціумом із вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету та з Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору. Завдяки цій співпраці студенти та аспіранти КПІ ім. Ігоря Сікорського мали можливість відвідувати освітні заходи за участю відомих закордонних дослідників: американської дослідниці та відомої журналістки Енн Епплбом, канадських істориків Ярса Балана та Павла-Роберта Магочія, американських істориків Марка Фон Гагена та Йоханана Петровського-Штерна.

Кафедра історії була співорганізатором круглів столів та студентських історичних семінарів з історії Фінляндії та українсько-фінських відносин, які відбувалися за участю представників посольства Фінляндії в Україні.

Новини міжнародної діяльності кафедри:

Участь представників кафедри історії у міжнародній науковій конференції «Взаємовплив традиції та сучасності»

Меморандум про взаєморозуміння з Інститутом історії Дебреценського університету

Участь у міжнародному науковому симпозіумі «Техніка та релігія» (Франція)

Викладачка кафедри історії повернулася зі стажування в швейцарському університеті й розповідає про свої враження

Участь студентів ФСП у Міжнародному молодіжному таборі «Берген-Бельзен»

Студентські семінари з історії Фінляндії та українсько-фінських відносин

Лекція Енн Епплбом

Лекція Павла-Роберта Магочія та Йоханана Петровського-Штерна

25 молодіжний табір «Берген-Белзен»

Участь студентів ФСП у молодіжному таборі Берген-Бельзен

Лекція канадського дослідника Ярса Балана

Участь у IWC 2017

Лекція відомого американського історика Марка фон Гагена

Зустріч з професором Університету Хоккайдо

 

Гранти та гранти на поїздки НПП кафедри історії
Стажування та підвищення кваліфікації НПП кафедри за кордоном
Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського