Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Наукова робота зі студентами

Представники професорсько-викладацького складу кафедри історії консультують студентів щодо підготовки доповідей та оформлення публікацій матеріалів студентських науково-практичних конференцій («Україна: історія, культура, пам’ять», «Дні науки ФСП» та інші). Участь студентів у роботі студентського наукового гуртка кафедри історії посилює їх інтерес до історії, допомагає їм визначитися з проблематикою історичних досліджень та сприяє їх науковій роботі. Отримати індивідуальну консультацію з питань наукової роботи можна звернувшись безпосередньо до викладача історичних навчальних дисциплін або написавши на електронну пошту викладача листа з цього приводу.

Корисні матеріали та посилання:

Академічна доброчесність:

Запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тимчасове положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказ ректора №1-180 від 21.05.2018 р.)

КПІ ім. Ігоря Сікорського продовжив співпрацю з компанією Unicheck в напрямі запобігання плагіату

Мельниченко А. А. Прояви академічної  нечесності // Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. Політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – С. 107-120.

Академічне письмо:

Культура мовлення і публічної презентації історичних досліджень

Цифрова підтримка історичних досліджень

Оформлення матеріалів конференції:

Вимоги до оформлення публікації матеріалів Міжвузівської студентської науково-практичної конференції  «Україна: історія, культура, пам’ять» (2020 р.)

Вимоги щодо оформлення списку літератури (2020 р.)

Заявка на участь (2020 р.)

Корисні посилання:

Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Матеріали про академічну доброчесність на веб-сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти