Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Напрями наукової роботи

Науковці кафедри успішно працюють над виконанням ряду  індивідуальних дослідницьких проектів, які є складовою загальної теми «Історико-культурна спадщина України: джерела, методологія дослідження»

Основні напрями наукової роботи:

  1. Етнонаціональні і етнокультурні процеси на терені України.
  2. Церква і духовна культура України.
  3. Ґенеза освітніх систем в Україні.
  4. Історичний розвиток науково-технічного потенціалу України.
  5. Друковані засоби масової інформації України: історія і сучасність.
  6. Ґендерні  аспекти в історії України.
  7. Бібліографістика (дослідження життя й діяльності видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти).
  8. Історія Київського політехнічного інституту: хронологія.