Навчальні дисципліни

Історичне джерелознавство

Переглянути програму

Інформаційно-комунікаційні технології в історичних дослідженнях

Переглянути програму

Культура мовлення і публічної презентації історичних досліджень

Переглянути програму

Архівознавство України

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму

Історіографія історії України

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму

Україна у контексті світової цивілізації

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму

Понятійно-категоріальний апарат історичних досліджень у зарубіжній гуманітаристиці

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта.
Викладається іноземною мовою.
Інформація оновлюється

Соціально-політична історія України в новітню добу

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта.
Викладається іноземною мовою.
Інформація оновлюється

Економічна історія

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму

Історична регіоналістика України

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму

Теорія та методологія історичних досліджень

Навчальна дисципліна за вибором аспіранта
Переглянути програму