Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Боєва Світлана Юріївна

Розділи у колективних працях

Боєва С. Ю. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Боева С. Ю. Милитаризм и глобальные проблемы человечества / С. Ю. Боева // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 6—10.

Боєва С. Ю. Промисловий переворот. Індустріалізація Західного світу та України (остання третина ХУІІІ — ХІХ ст.) / С. Ю. Боєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 25—35.

Боєва С. Ю. Кафедра історії НТУУ «КПІ»: люди, факти, події (післявоєнний період — до середини 80-х років ХХ ст.) / С. Ю. Боєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 27. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 8—21.

Боєва С. Ю. Ветерани Великої вітчизняної війни – викладачі Кафедри      історії КПІ : досвід історико-біографічного дослідження / С. Ю. Боєва  // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 199—209.

Боєва С. Ю. Писемність, освіта, науково – технічні знання в Київській Русі. / С. Ю. Боєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 13 – 26.

Боєва С. Ю. Основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва в сучасній Україні / С. Ю. Боєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 36. — К. : НТУУ  «КПІ», 2013— С.176—191.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Боєва С. Ю. Методика та особливості викладання історії України іноземним студентам. / С.Ю. Боєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 62 – 69.