Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Бузань Віталій Юрійович

Публікації у наукових фахових виданнях:

Бузань В. Ю. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2010. – № 100. – С. 4-6.

Бузань В. Ю. «Шестиденна війна» 1967 р. на Близькому Сході в американсько-радянських відносинах / В. Ю. Бузань // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія: Історичні науки. – 2010. – Т. 140. – № 127. – С. 78-83.

Бузань В. Ю. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2010. – № 99. – С. 7-10.

Бузань В. Ю. Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2011. – № 107. – С. 4-7.

Бузань В. Ю. Вплив американсько-радянського суперництва на перебіг арабсько-ізраїльського конфлікту (1956-1991 рр.) / В. Ю. Бузань // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – № 69. – С. 218-222.

Бузань В. Ю. Американсько-радянські переговори з питань врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1967-1973 рр.) / В. Ю. Бузань // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2015. – № 95. – С. 118-122.

Бузань В. Ю. Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945-1948 рр.) / В. Ю. Бузань // Сторінки історії. Збірник наукових праць. – 2015. – № 40. – С. 129-138.

Бузань В. Ю. Вплив холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту // Американська історія і політика. – 2016. – № 2. – С. 99-106.

Бузань В. Ю. Політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту за президенства Д. Ейзенхауера (1953-1961 рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2016. – № 41. – С. 138-149.

Бузань В. Ю. Політика адміністрації Л. Джонсона щодо арабсько-ізраїльського конфлікту (1963-1969 рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2018. – № 46. – С. 188-197.

Бузань В. Ю. Історія Фінляндії очима студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2018. – № 47. – С. 177-181.

Матеріали наукових конференцій:

Бузань В. Ю. Політика США щодо Палестинської проблеми в 1945–1970 роках / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. IV. – Ч. 3. Історія. – К., 2006. – С. 366-369.

Бузань В. Ю. Політика СРСР щодо Палестинської проблеми у 1947–1949 рр. / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Вип. V. – Ч. 3. Історія. – К., 2007. – С. 208-210.

Бузань В. Ю. Позиція Радянського Союзу в ООН щодо Палестинської проблеми (1947–1948 рр.) / В. Ю. Бузань // Каразінські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (20 квітня 2007 р.). – Харків, 2007. – С. 43-45.

Бузань В. Ю. Палестинська проблема в зовнішній політиці США (1991–1994 рр.) / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету – 2007: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: матеріли доповідей та виступів. – Вип. I. Секція: нова та новітня історія зарубіжних країн. – К., 2007. – С. 16-20.

Бузань В. Ю. Кемп-девідський мирний процес урегулювання близькосхідного конфлікту / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Вип. VI. – Ч. 2. – Т. 1. – К., 2008. – С. 46-48.

Бузань В. Ю. Близькосхідна дипломатія Г. Кіссінджера (перша пол. 1970-х. рр.) / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Вип. І. – Ч. 2. – К., 2008. – С. 21-24.

Бузань В. Ю. «Шестиденна війна» на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. ІІІ. – Ч.2. – К., 2010. – С. 107-109.

Бузань В. Ю. Позиція США щодо Суецької кризи 1956 р. / В. Ю. Бузань // Шості Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2011. – С. 253-256.

Бузань В. Ю. Позиція США і СРСР під час війни в Лівані 1982 р. / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. ІV. – Ч. 3. – К., 2011. – С. 42-43.

Бузань В. Ю. Арабсько-ізраїльські війни в контексті суперництва між США та СРСР / В. Ю. Бузань // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї міжнародної наукової конференції (22 квітня 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 160-161.

Бузань В. Ю. Процес врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в контексті американсько-радянських відносин / В. Ю. Бузань // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї міжнародної наукової конференції (20 квітня 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 237-238.

Бузань В. Ю. Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в 1967-1991 рр. / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. Вип. V. – Ч. 3. – К., 2012. – С. 10-11.

Бузань В. Ю. Вплив американсько-радянського суперництва на перебіг арабсько-ізраїльського конфлікту / В. Ю. Бузань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн»: Збірник наукових статей. – К., 2013. – С. 138-140.

Бузань В. Ю. Внутрішні протиріччя в адміністрації Гаррі Трумена з палестинського питання / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету – 2015: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2015. – С. 452-454.

Бузань В. Ю. Американсько-радянські переговори з питань врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1960-1970-ті рр.) / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 14-16.

Бузань В. Ю. Американсько-радянське суперництво в арабсько-ізраїльському конфлікті / В. Ю. Бузань // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015 року, м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 36-37.

Бузань В.Ю. Протистояння між США та СРСР в арабсько-ізраїльському конфлікті // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. — К.: Арт Економі, 2020. – С. 65-68.