Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»

26 травня 2023 р. на базі кафедри історії факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського була проведена в форматі онлайн ІV Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи».

До складу організаційного комітету ввійшли: Анатолій Мельниченко – Голова оргкомітету Конференції, к. філос. н., доцент, проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського; Віталій Пасічник – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, Олена Акімова – заступник голови оргкомітету, к. філос. н., декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; Андрій Кудряченко – д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; Світлана Костилєва – д.і.н., професор, завідувач кафедри історії,  факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Ігор Тарнавський -– д.і.н., професор кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Антоніна Кізлова – д.і.н., доцент кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Анна Махінько – к.і.н., доцент кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського та інші.

В роботі конференції взяли участь іноземні науковці. Серед них, Елек Барта  – проф., д-р., проректор Дебреценського університету (Угорщина), його колега Петер Форисек, доктор хабіл. історії, головний директор програми підготовки викладачів Дебреценського університету; Оксана Мітрофанова – к.політ.н., викладач-науковий співробітник Національного інституту східних мов і цивілізацій, Париж (Франція); Жан-Жак Плюшар – аспірант, Університет Париж-Сержі, Сержі (Франція) та Чінь-Юень Чунг – доктор філософії (PhD), Вища школа мистецтв і наук Токійського університету (Японія).

Українську сторону представляли дослідники, які репрезентували кафедру історії КПІ ім. Ігоря Сікорського (серед них зокрема – аспіранти Ілона Жовта, Марина Тарасюк і Армен Тоноян), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків); Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця); Київський університет імені Бориса Грінченка; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя); Національний університет харчових технологій (Київ); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ); Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань);  Харківський Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир); Центрально-український національний технічний університет (м. Кропивницький); Державну установу «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» (м. Київ), Інститут археології Національної академії наук України (м. Київ), Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ); Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (м. Київ), Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» (Київ).

Всього в роботі конференції взяли участь 12 докторів наук, 34 кандидати наук, 4 молодших наукових співробітники, 7 аспірантів, 9 магістрів.

Учасники заходу представляли такі наукові напрями:

Секція 1. Культурно-історична пам’ять;

Секція 2. Джерелознавчі, історіографічні та методологічні аспекти;

Секція 3. Історичний досвід державо- і правотворення;

Секція 4. Актуальні проблеми регіональної історії;

Секція 5. Особливості розвитку науки, культури, освіти, мистецтва;

Секція 6. Історична біографістика;

Секція 7. Актуальні проблеми історії міжнародних відносин.

За результатами роботи конференції оргкомітет готує збірку наукових робіт, яка включає 61 доповідь, що належать 66 авторам.

Програма конференції.

Тарнавський І.С., Кізлова А.А.