Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Громадське обговорення проєкту ОНП другого рівня “Європейські студії”

Проєкт міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Європейські студії» за спеціальностями 032 Історія та археологія, 033 Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

Гарант програми:  Перга Ю.М. y.perga@kpi.ua

проєкт_ОНП_032_033_ЄС_2024