Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Хмеленко Юрій Олексійович

Хмеленко Юрій Олексійович

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Хмеленко Ю. О. Історичні паралелі зовнішньополітичних перегонів / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 16. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — С. 47—49.

Хмеленко Ю. О. Суд історії / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 20. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. — С. 178—187.

Хмеленко Ю. О. Характеристика корінного потенціалу українського суспільства напередодні Лютневої революції 1917 р. / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 150—159.

Хмеленко Ю. О. Проблеми категоріально-сутнісного визначення правлячої еліти під кутом соціальної синергетики на прикладі історичних реалій Наддніпрянської України 1917 – 1918 років / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 215—225.

Хмеленко Ю. О. Особистість – творець чи інструмент процесу :  до питання про соціально-синергетичне усвідомлення ролі особистості в історії / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 77—85.

Хмеленко Ю. О. До питання про роль особистості в революційно-неленійних моментах історичного розвитку (на прикладі життєвого шляху Юрія Капкана) / Ю. О. Хмеленко // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 133—152.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Хмеленко Ю. О. Синергетика та історія : сходження до нових методологічних можливостей / Ю. О. Хмеленко // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 16—21.