Спеціальність 032 Історія та археологія
 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»

Конференція відбудеться 26 травня 2023 р. на кафедрі історії Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Формат проведення: заочний (онлайн).

Збірник доповідей (у pdf форматі) буде видано за результатами роботи конференції.

Тематичні напрями:

  • Джерелознавчі, історіографічні аспекти теми;
  • наукові знахідки: невідомі та маловідомі історичні події та факти;
  • особливості розвитку науки, освіти, культури та мистецтва;
  • біографістика;
  • усна історія;
  • гендерні студії;
  • повсякденне життя;
  • культурно-історична пам’ять.

Для участі у конференції просимо надіслати до 30 квітня (включно!) 2023 р. текст і заявку, в якій зазначити тему доповіді й інформацію про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, Е-mail).

Робочі мови конференції — українська, англійська.

Текст у електронній формі обсягом до 3 сторінок (без урахування списку використаних джерел і літератури) надсилати разом із заявкою на

Е-mail: Conference2023History@gmail.com

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції та публікації.

Відсканований варіант квитанції надсилати на Е-mail оргкомітету.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03056, м. Київ (Україна), просп. Берестейський, 37, корпус 7, кiмн. 512, кафедра історії.

Контактний телефон оргкомітету: +380442049023;  +380504432048

Е-mail: Conference2023History@gmail.com

Інформаційний лист