Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Хитровська Юлія Валентинівна

Хитровська Юлія  Валентинівна

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Хитровська Ю. В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства) : Дис… канд. іст. наук / Ю. В. Хитровська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 215 арк.

Хитровська Ю. В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства) : Автореф. дис… канд. іст. наук  / Ю. В. Хитровська ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2001. — 19 с.

Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ століття / Ю. В. Хитровська // К.: Вид-во Європейського університету, 2011.

Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // К. : Вид-во Європейського університету, 2006. — 135 с.

Хитровська Ю. В. Історія України (соціально-політичні аспекти). Частина ІІІ / Ю. В. Хитровська // Електронне видання, К., 2011 — 126 с.

Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст.  / Ю. В. Хитровська // Електронне видання, К., 2011. — 135 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Хитровська Ю. В. Приєднання уніатів до православної церкви (1839 р.) : витоки, хід, наслідки / Ю. В. Хитровська // Українське релігієзнавство : — К., 1999. — №9. — С.14—22.

Хитровська Ю. В. Церква та таємні організації в Польщі та на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — Вип. 45. — С. 31—39.

Хитровська Ю. В. Церква й національно-визвольні рухи на Правобережній Україні XVIII – на початку ХІХ ст. та урядова реакція на неї / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — Вип. 47. — С. 25—30.

Хитровська Ю. В. Церковна реформа 1839 року на Правобережній Україні / Ю. В. Хитровська // Історична пам’ять. — Полтава, 2000. — №1/2. — С.124—127.

Хитровська Ю. В. Участь церкви в польському національно-визвольному русі на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського славістичного університету. — К., 2003. — Вип. 14. — С.237—251.

Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. — Вип. 20. — С.158—168.

Хитровська Ю. В. Участь католицького та греко-католицького духовенства у польському національно-визвольному русі в 30-40-ві роки ХІХ ст. на Правобережній Україні та реакція на нього російського самодержавства / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. — Вип. 21. — С.141—149.

Хитровська Ю. В. Участь правобережного католицького та православного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 років та реакція на неї російського уряду / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип. 1/2. — С.143—147.

Хитровська Ю. В. Одержавлення правобережної православної церкви у XVIII –  середині ХІХ ст. та його ідеологічні наслідки / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 23. — С.27—34.

Хитровська Ю. В. Антикатолицька політика імперського російського уряду на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 24. — С. 128—135.

Хитровська Ю. В. Заходи послаблення впливу правобережної римо-католицької церкви з боку російського уряду та прояви антиурядової діяльності католицького духовенства у другій половині ХІХ — на поч. ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 3/4. — С.46—53.

Хитровська Ю. В. Православна церква та штундизм на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2007. — Вип. 9. — С.73—85.

Хитровська Ю. В. Еволюція взаємин українського робітництва та православної церкви у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007. — Вип. 25. — С. 139—150.

Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у воєнно-політичних подіях Першої світової війни / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 1/2. — С.87—92.

Хитровська Ю. В. Православно-католицькі взаємини на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. — Вип. 26. — С. 205—215.

Хитровська Ю. В. Соціально-політичні погляди українських євангельських віруючих та реакція на них російської самодержавної влади у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. — Вип. 27. — С. 195—202.

Хитровська Ю. В. Російське самодержавство та офіційна політична позиція православного духовенства Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2008. — Вип.11. — С.90—102.

Хитровська Ю. В. Правобережне православне духовенство та український національний рух у ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2008. — Вип.13. — С.30—46.

Хитровська Ю. В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ- поч. ХХ ст.) / Ю. В. Хитровська // Наукові записки. — К., 2008. — Том 78. — С. 24—28.

Хитровська Ю. В. Вплив «Союзу руського народу» на діяльність православного духовенства Правобережної України на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 3/4. — С.3—14.

Хитровська Ю. В. Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та єврейським населенням наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2009. — Вип. 15. — С.75—83.

Хитровська Ю. В. Прояви опозиційної діяльності православного духовенства на Правобережній Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — Вип. 28. — С.37—49.

Хитровська Ю. В. Участь протестантських громад (баптистів, євангельських християн, адвентистів та штундистів) Правобережної України у Першій світовій війні / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — Вип. 29. — С. 126—133.

Хитровська Ю. В. Історія виникнення та діяльності «Російського Біблійного товариства»  (1812-1826 рр.) / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2009. — Вип.3/4. — С.28—32.

Хитровська Ю. В. Організаційно-правове становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. — Вип. 30. — С. 26—42.

Хитровська Ю. В. З історії приєднання греко-католиків Правобережної України до православної церкви наприкінці XVIII ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. — Вип. 31. — С. 60—66.

Хитровська Ю. В. Участь римо-католицького та православного духовенства Правобережної України в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 рр. / Ю. В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 279—288.

Хитровська Ю. В Діяльність православного кліру в Державних Думах та відображення дискусій навколо питання про можливість участі духовенства у політиці в православній пресі початку ХХ століття / Ю. В. Хитровська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Рівне, 2010. — Вип. 19. — С.209—213.

Хитровська Ю. В Еволюція відносин між греко-католицьким та римо-католицьким духовенством та їхньою паствою в Правобер. Україні / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. — Вип.32. — С. 49—54.

Хитровська Ю. В. Вплив масонів на громадсько – політичне життя в Російській імперії початку ХХ с. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 91 – 98.

Хитровська Ю. В. Православно-католицькі взаємини у «Південно-Західному краї» наприкінці XVIII – ХІХ ст. /Ю.В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Вип.8. – Острог, 2013. – С.202-210.

Хитровська Ю. В. Відчуження українського правобережного селянства від православної церкви у першій половині ХІХ ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.35. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 22-28.

Хитровська Ю. В. Офіційна політична позиція римо-католицького духовенства Правобереж-ної України щодо російсь-кого самодержавства у ХІХ – на початку ХХ ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.37. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 55-61.

Хитровська Ю. В. Реформування Російської православної церкви у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення у православній періодичній пресі. /Ю.В. Хитровська // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип.9. – С. 37-46.

Хитровська Ю. В. Офіційні позиції православної та римо-католицької церков Правобережної України щодо розповсюдження соціалістичної ідеології у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /Ю.В. Хитровська // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2014. – Вип.19. – С. 78-81.

Хитровська Ю. В. Громадсько-політична позиція римо-католицького духовенства Правобережної України щодо подій Першої Світової війни. /Ю.В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Вип.9. – Острог, 2014. – С. 170-175.

Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у діяльності політичних партій наприкінці XIX – на початку XX ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2014. –  Вип.38. – С. 5-14.

Хитровська Ю. В. Участь римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій  половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – Вип.39. – С.20-26. Index Copernicus

Хитровська Ю. В. Основні підсумки та значення IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. (м. Київ) у контексті конфесійної політики самодержавства // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – Вип.40. – С.46-53. Index Copernicus

Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у діяльності політичних партій наприкінці XIX – на початку XX ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. –Вип.41. – С.44-52. Index Copernicus

прот. Миколай Йосафчук, Т. В. Дубовик, Ю. В. Хитровська Духовна опіка київських святителів над Київською духовною академією протягом ХІХ – поч. ХХ ст. та значення цього навчального закладу для українського національного відродження // Православ’я в Україні. – Київ, 2015. – Частина ІІ. – С.284-297.

Хитровська Ю. В. Правовий статус та моральний рівень православного духовенства Правобережної України в другій половині ХІХ ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. – Вип.43. – С.32-42. Web of Science

Khytrovska The impact of the national policy of the Russian empire on the polish population and the Catholic church in the Right-bank Ukraine in the late XVIII – early XX century // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. –Вип.44. – С.41-50. Web of Science

Хитровська Ю. В. Громадська думка щодо становища РПЦ та вплив православного духовенства на населення Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (крізь призму публікацій православної преси) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. – Вип.45. – С.19-28. Web of Science

Хитровська Ю. В. Підготовка до польського національно-визвольного повстання 1863-1864 рр. у Королівстві Польському та її вплив на Правобережну Україну // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2018. – Вип.46. – С.45-54. Web of Science

Хитровська Ю. В. Особливості впровадження політики українізації в Київській Політехніці у 1920-1930-х рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2019. – Вип.47. – С.38-48. Web of Science

Хитровська Ю. В. Особливості «пролетаризації» студентства вищих технічних навчальних закладів УСРР у 1920-1930-х рр. та їх наслідки // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2019. – Вип.48. – С.134-143. Web of Science

Borchuk, Yu. Khytrovska History of relations of masonry and Russian Orthodox church in the late eighteenth – early twenty centuries // Український історичний журнал. Інститут історії України НАН України. – Київ, 2019. – Вип.4. – С.131-145. Web of Science

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Хитровська Ю. В Участь правобережного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 рр. та антикатолицькі заходи російського уряду початку 30-х років ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Друга міжнародна науково-практична конференція «Дні науки-2006». — Дніпропетровськ, 2006. — С.19—23.

Хитровська Ю. В Українська греко-католицька церква : трагічні сторінки історії / Ю. В. Хитровська // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Шлях України: колізії новітнього поступу». — Тернопіль, 2006. — С.175—177.

Хитровська Ю. В Масонство та православна церква в Україні наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу-2006». — Дніпропетровськ, 2006. — Том 14. — С.18—22.

Хитровська Ю. В «Російське Біблійне товариство» : історія виникнення та діяльності (1812-1826 рр.) / Ю. В. Хитровська // Материалы  V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 5. — С.11—15.

Хитровська Ю. В Участь католицької та греко-католицької церкви у польському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у 20-х роках ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Materialy czwartej miedzyna rodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka : teoria i praktyka – 2007». — Przemysl, 2007. — Tym 9. — S. 13—18.

Хитровська Ю. В. Російське самодержавство та офіційна політична позиція римо-католицького та греко-католицького духовенства Правобережної України наприкінці XVIII – у середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы  ІІІ Международной научно-практической конференции «Актуальне проблемы научных исследований – 2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 6. — С.6—9.

Хитровська Ю. В. Четвертий місіонерський з’їзд 1908 року у Києві : історія скликання, основні підсумки та значення / Ю. В. Хитровська // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий -2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 10. — С.5—10.

Хитровська Ю. В. Прояви антиурядової діяльності римо-католицького духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka conference « Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2007». — Praha, 2007. — Dil 11. — S.10—13.

Хитровська Ю. В. Участь католицького духовенства у діяльності польського таємного товариства «Співдружність польського народу» на Правобережній Україні та реакція на неї російського уряду / Ю. В. Хитровська // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Nastoleni moderni vedy – 2007». — Praha, 2007. — Dil 3. — S.9—12.

Хитровська Ю. В. Репресивні заходи російського імперського уряду  щодо євангельських віруючих (баптистів, євангельських християн, штундистів) Правобережної України наприкінці ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2007». — София, 2007. — Том 12. — С.3—8.

Хитровська Ю. В. Вплив християнської релігії та православної церкви на світоглядні орієнтації української інтелігенції у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы — 2008». — София, 2008. — Том 17. — С. 26—28.

Хитровська Ю. В. Про шляхи удосконалення методологічної і теоретичної компетенції викладачів-істориків / Ю. В. Хитровська // Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.) «Актуальні  проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. –  С. 73–78.

Хитровська Ю. В. . Організація наукової роботи студентів на основі опрацювання біографічних і бібліографічних матеріалів про життя та діяльність видатних діячів минулого / Ю. В. Хитровська // Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.) «Актуальні  проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 76–83.

Хитровська Ю. В. Історична наука та проблеми формування колективної пам’яті в сучасній Україні // Україна: історія, культура, пам’ять // Матеріали Всеукраїнської XVIII студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2015. – С.4-9.

Хитровская Ю. В. Особенности формирования рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов по дисциплине «История Украины» в НТУУ «КПИ» // Проблемы современного образования в техническом вузе // Материалы IV Республиканской научно-методической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П. О. Сухого. – Гомель (Беларусь), 2015. – С.102-104.

Хитровская Ю. В. Возможности использования интерактивных методов обучения в аудиторной работе со студентами высших учебных заведений // Интерактивные методы преподавания в высшей школе // Материалы Международной научно-практической конференции. – Кишинев (Молдова), 2015. – С.4-11.

Хитровська Ю. В. Спроби відновити ідеологічний вплив римо-католицького духовенства на громадсько-політичне життя Правобережної України у 1850-1863 рр. // Перші Геретівські читання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип.1. – Тернопіль, 2017. – С.22-24.

Хитровская Ю. В. Влияние «Российского Библейского общества» на церковную жизнь Российской империи начала ХІХ ст. // Наука, образование, культура // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 26-й годовщине Комратского государственного университета. – Комрат (Молдова), 2017. – С.169-171.

Хитровська Ю. В. Позиція православного кліру Правобережної України щодо можливості участі духовенства в політиці та роботі Державних дум // Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие // Материалы Международной научной конференции. – Минск (Беларусь), 2017. – С.99-102.

Хитровська Ю. В. Відображення позиції православного кліру щодо реформування РПЦ в церковній періодиці початку ХХ ст. // Религия и общество // Материалы XII Международной научно-практической конференции. – Могилев (Беларусь), 2018. – С.117-119.

Хитровська Ю. В. Позиція православного кліру Правобережної України щодо єврейських погромів у Російській імперії початку ХХ ст. // Романовские чтения – 13 // Сборник статей Международной конференции, посвященной 105-летию Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. – Могилев (Беларусь), 2019. – С.27-28.