Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Ігнатова Людмила Русланівна

Розділи у колективних працях

Ігнатова Л.Р. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова та ін..; під заг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Ігнатова Л.Р. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.

Ігнатова Л.Р. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с.

Ігнатова Л.Р. Історія науки і техніки [Текст]: навч. посіб. для студ.-інозем. / І.А.Дичка, С. О. Костилєва,  С. Ю. Боєва та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Ігнатова Л. Р. Переселенський рух в роки столипінської реформи в Україні / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 1. — К. : НПО «Монокон, 1994. — С. 45—49.

Ігнатова Л. Р. Сільськогосподарська оренда землі в Україні на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 9. —  К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка»,1997. —  С. 1—5.

Ігнатова Л. Р. Аграрне питання в Україні : від столипінської реформи до земельного закону УНР / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 9. —  К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка»,1997. —  С. 135—136.

Ігнатова Л. Р. Селянський банк в роки столипінської реформи у висвітленні періодичної преси України / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 12. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1999. — С. 36—42.

Ігнатова Л. Р. З досвіду ринкових відносин в Україні в період столипінської реформи на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія України. — 2000. —№ 34. — С. 6—7.

Ігнатова Л. Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія. Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2001. — Вип. 56. — С. 48—51.

Ігнатова Л. Р. Періодичні видання про шляхи та способи аграрного реформування в І та ІІ Державних Думах / Л. Р. Ігнатова // Наукові записки. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. — К., 2001. — Вип. XXXVIII. — С. 180—185.

Ігнатова Л. Р. Роль українського селянства у формуванні ринкових відносин у роки столипінської аграрної реформи на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія. Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2001. — Вип. 58. — С. 43—46.

Ігнатова Л. Р. Міграція українського селянства на схід Російської імперії в роки аграрної реформи П. А. Столипіна / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 24—32.

Ігнатова Л. Р. Реформування сільського господарства України на початку ХХ ст. : історіографія проблеми / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 20. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. — С. 62—72.

Ігнатова Л. Р. Цінова політика Селянського Поземельного банку щодо продажу поміщицьких земель в Україні у період реформ у Російській імперії на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 21. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — С. 98—107.

Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа в Україні на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 24. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 159—161.

Ігнатова Л. Р. Демографічна ситуація в Україні : проблеми та шляхи її вирішення / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Інтелігенція і влада. Серія «Соціологія». Вип. 12. — Одеса, 2007. — С. 104—113.

Ігнатова Л. Р. Конституційний процес в Україні в історичній ретроспективі / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 68—75.

Ігнатова Л. Р. Національне питання в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2008. — № 6. — С. 22—29.

Ігнатова Л. Р. Трагедія Південно-Західного фронту. Хто в цьому винен? (липень-вересень 1941 р.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. — 2008. — № 27. — С. 145—152.

Ігнатова Л. Р. Соціальна структура українського суспільства в Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 27—37.

Ігнатова Л. Р.  Литовсько-польський період в українській історії державотворення / Л. Р. Ігнатова, Н. І. Паламарчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 12—21.

Ігнатова Л. Р. Періодична преса як джерело вивчення економічного становища українського селянства в період революції 1905-1907 р. / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 86—95.

Ігнатова Л. Р. Київська стратегічна оборонна операція. Причини та наслідки загибелі Південно-Західного фронту / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2010. — № 1. — С. 52—61.

Ігнатова Л.Р. Причини та винуватці розв’язання Другої світової війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С.135—147.

Ігнатова Л.Р. Протодержавні об’єднання слов’ян на терені сучасної України / Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С.5—13.

Ігнатова Л.Р. Сучасна історіографія у пошуках відповіді на питання: хто винен у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов,  Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 2. — С.79—90.

Ігнатова Л.Р. Пакт Молотова-Ріббентропа, його роль у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 5. — С.18—26.

Ігнатова Л. Р. Економічне становище українського селянства у складі Російської імперії. (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)/ Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 62 – 70.

Ігнатова Л. Р. Основні причини поразки СРСР на початковому етапі Великої Вітчизняної війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2012. – №5-6. – С.32-49.

Ігнатова Л. Р. СРСР — Німеччина: хто планував розпочати війну? / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.35. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – с.172-189.

Ігнатова Л.Р. Причини поразки Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.36. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013.  – с.123-136.

Ігнатова Л.Р. Початок Великої Вітчизняної війни: міфи та реальність / / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2013. – №2. – С.55-65.

Ігнатова Л.Р. Київська стратегічна оборонна операція/ Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.37. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014.  – с. 170-184.

Ігнатова Л.Р. Велика Вітчизняна війна: дискусійні питання / Ш.Ш.Рамазанов, Л.Р.Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.38. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – с.160-177.

Ігнатова Л.Р. Передумови та заходи по впровадженню указу від 9 листопада 1906 р. у Чернігівській та Полтавській губерніях (на матеріалах періодичної преси України) /Л.Р. Ігнатова // Сіверянський літопис. – 2015. – №4. – с.141-148.

Ігнатова Л.Р. Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П.Столипіна / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш.Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.39. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – с.70-77.

Ігнатова Л.Р. Столипінська аграрна реформа у Київській губернії: передумови та наслідки для селянського землеволодіння / Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.42. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – с.74-82.

Ігнатова Л.Р. Особливості столипінської аграрної реформи в Україні у дослідженнях останнього десятиліття / Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.43. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – с.51-58.

Ігнатова Л.Р. Висвітлення проблем українського селянства на початку ХХ ст. на шпальтах газети УДПР/  Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Університет. Історико-філософський журнал. – 2018. – №1-2.

Ігнатова Л.Р. Методологічні аспекти викладання дисципліни “Історія науки і техніки” для студентів інженерних спеціальностей / І.К.Лебедєв, Л.Р.Ігнатова  // Вісник аграрної історії. – К., 2019. – Вип. 25-26. – с.307-318.

Ігнатова Л.Р. Українська історія у контексті європейських подій у працях науковців ХХ – початку ХХІ ст. / Л.Р.Ігнатова, І.К.Лебедєв // Вісник аграрної історії. – К., 2019. – Вип.29-30. – с.196-201.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Ігнатова Л. Р. Причини проведення столипінської аграрної реформи та її наслідки / Л. Р. Ігнатова // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С.  69—70.

Ігнатова Л. Р. Роль столипінської аграрної реформи в сільськогосподарському житті України / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1996. — С. 18—19.

Ігнатова Л. Р. Історія аграрного реформування незалежної України / Л. Р. Ігнатова // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Тернопіль, 27 січня 2006). — Тернопіль, 2006. — С.136—138.

Ігнатова Л.Р. Пакт Молотова-Ріббентропа вагома умова у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Міжнародна наукова конференція “Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). – 27 квітня 2010 р., м.Київ.

Ігнатова Л.Р. Економічне становище України у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /Л.Р.Ігнатова // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі. – К.: КДАВТ, 2013. – с.141-143.

Ігнатова Л.Р. Історичні особливості селянського землеволодіння у Київській губернії на початку ХХ ст. / Л.Р.Ігнатова // Друга міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація», 14 грудня 2016 р., м.Київ.

Ігнатова Л.Р. Особливості проведення аграрної реформи у Чернігівській та Полтавській губерніях на початку ХХ ст. / Л.Р.Ігнатова //Третя Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика”, 22 листопада 2017 р., м.Київ.

Ігнатова Л.Р. Особливості еволюції селянського землеволодіння у Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л.Р.Ігнатова // П’ята міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура», 22 листопада 2019 р., м.Київ.

Ігнатова Л.Р. Залучення студентської молоді до підготовки виборів до рад в УСРР наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. / Л.Р.Ігнатова // І всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», 22 травня 2020 р., м.Київ.

Ігнатова Л. Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 111 с.  Редколегія Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва.

Ігнатова Л. Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 78 с.  Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва.

Ігнатова Л. Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня 2010 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 48 с.  Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва.

Ігнатова Л. Р. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова та ін.

Ігнатова Л. Р. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова та ін.

Ігнатова Л. Р. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, А.А. Кізлова та ін.