Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Захист дисертації Жовтої Ілони Іванівни

26 січня 2024 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.63 відбувся захист дисертації викладача кафедри історії Жовтої Ілони Іванівни (аспірантка 2019 року набору) на тему «Колектив Київського інституту шляхетних дівчат в організації повсякдення вихованок (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.)».

Дослідниця, спираючись на підходи мікроісторії та історії повсякдення, вперше в українській історіографії зосередила увагу на діяльності колективу (педагогічних та інших працівників, а також окремо залучених до співпраці осіб) щодо облаштування простору Інституту, розпорядку життя в ньому, щодо зовнішнього вигляду, гардеробу, харчування, здоров’я, навчання й виховання, а також щоденних і святкових практик вихованок.

До складу ради ввійшли співробітники кафедри історії д. і. н., проф. Юлія Валентинівна Хитровська (голова), к. і. н. Анна Іванівна Махінько й к.і.н., доц. Тетяна Вікторівна Шевчук (рецензенти), а також офіційні опоненти: д. і. н., проф. Тетяна Володимирівна Кузнець (професор кафедри історії України історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) та д. і. н., проф. Андрій Іванович Чуткий (професор кафедри давньої та нової історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

За результатами відкритого голосування було ухвалено присудити Жовтій Ілоні Іванівні ступінь доктора філософії в галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 ‒ Історія та археологія.

Антоніна Кізлова