Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Кізлова Антоніна Анатоліївна

Кізлова А. А.

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII — перші десятиліття ХХ ст.). Автореферат… канд. іст. наук. К., 2010. 16 с.

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.) Автореферат… докт. іст. наук. Львів, 2019. 32 с.

Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі: братія Києво-Печерської Успенської лаври в соціальних взаємодіях при шанованих святинях обителі. К. : Гранмна, 2019. 560 с.

 

Публікації у фахових і наукометричних виданнях України

Кізлова А. А. Братія Києво-Печерської Успенської лаври в соціальних взаємодіях навколо поховань св. препод. Антонія і Феодосія в печерах (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 113. С. 11–15. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. «Великоцерковні приставники» в комунікації з відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вінниця, 2017. Вип. XXV. С. 47–52. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Взаємодія братії з богомольцями у Києво-Печерській Успенській лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. 2016. Вип. 2. Ч. 2. С. 114–122.

Кізлова А. А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII – кінець XIX ст.) // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 7. К., 2008. С. 299–307.

Кізлова А. А. Діти в соціальних взаємодіях насельників Києво-Печерської Успенської лаври при її святинях (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро, 2017. Т. 20. № 4 (144). С. 58–68. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Доступ до відкритого тіла святих у Києво-Печерській Успенській лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 41. С. 8–19.

Кізлова А. А. Ємності для мощей у комунікації навколо святинь Києво-Печерської лаври (ХІХ – початок ХХ ст.) // Емінак. Науковий щоквартальник. № 3 (15). Т. 3. 2016. С. 23–29. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Зображення печерних святинь ХІХ – початку ХХ ст. як джерело з історії соціальних взаємодій у Києво-Печерській Успенській лаврі // Текст і образ. Актуальні проблеми історії мистецтва. К., 2017. Вип. 2. С. 65–82. (Електронне фахове видання, «Index Copernicus»).

Кізлова А. Комфортність комунікації навколо Києво-Лаврських святинь (ХІХ – початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2017. Вип. 1 (132). С. 19–23. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Мироточиві глави в системі печерних святинь Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 42. К. : НТУУ «КПІ», 2016. С. 39–54 (Web of Science. ESCI).

Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих і чудотворними іконами під час епідемій у Києві XVIII–XIX ст. // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці : ЧНУ, 2012. Вип. 590/591: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. С. 240–244.

Кізлова А. А. Мощі св. сщмч. Макарія у духовному житті киян (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 22. Рівне, 2011. С. 28–30.

Кізлова А. А. Надання часточок мощей за межі Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Вип. 10. Присвячено 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. 2017. С. 124–135.

Кізлова А. А. Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 39. К. : НТУУ «КПІ», 2015. С. 5–19. (Web of Science. ESCI).

Кізлова А. А. Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату // Гілея. Вип. 81. К., 2014. С. 69–73.

Кізлова А. А. Побутування шанованих святинь у монастирях Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVIII – середина XIX ст.) // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. К., 2007. Вип. 19. С. 64–69.

Кізлова А. А. Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 40. К. : НТУУ «КПІ», 2015. С. 14–24. (Web of Science. ESCI).

Кізлова А. А. Речове середовище київських православних святинь у кінці ХVІІІ – перших десятиліттях ХХ ст. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 33. К. : НТУУ «КПІ», 2012. С. 32–44.

Кізлова А. А. Святині Флорівського монастиря у путівниках і довідниках ХІХ — початку ХХ ст.            // ЕМІНАК / EMINAK. Науковий щоквартальник 2016. № 1 (13). Січень – березень. Т. 1. С. 38–44 («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. Вип. 40. 2017. С. 78–100.

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії братії при святинях Китаївської та Голосіївської пустиней (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51. С. 265–271. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії насельників Києво-Печерської Успенської лаври щодо переоблачення мощей святих і заміни їх покровів (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв, 2017. Вип. 18. С. 12–24. («Index Copernicus»).

Кізлова А. А. Списки чудотворних ікон у системі святинь Києва кінця XVIII – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16. Рівне, 2009. С. 33—36.

Кізлова А. А. Тіло св. прп. Іоанна Багатостраждального в соціальних взаємодіях братії Києво-Печерської Успенської лаври (кінець ХVIII – перші десятиліття ХХ ст.) // Історична пам’ять. Науковий журнал. № 1 (38). 2018. С. 51–61.

Кізлова А. А. Шанування Києво-Печерської ікони Успіння за виданнями ХІХ – поч. ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. К., 2008. Вип. 15. С. 63–8.

Кізлова А. А. Шанування мощей св. вмц. Варвари у середині XVII – середині XIX ст.: соціальний аспект // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 6. К., 2007. С. 302–316

Кізлова А. А. Шати в соціальних взаємодіях навколо Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці (кінець XVIII ст. – 1922 р.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. 2017. Вип. 44. С. 19–41. (Web of Science. ESCI).

Kizlova A. A. Accompaniment of the Visitors in the Caves of Kyiv Dormition Caves Lavra (Late 18th – Early 20th Cent.) // Східноєвропейський історичний вісник. 2018. Вип. 8. С. 18–29. (Web of Science. ESCI).

Долженко Ю. В., Кізлова А. А., Білокінь С. М. Воїни австро-угорської армії з позиції на горі Кукул (історичний та краніологічний підхід) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород : Говерла, 2020. Вип. 1 (42). С. 376–395.

Кізлова А. А. «Киевские епархиальные ведомости» про чудеса часів Великої війни (1914–1918 рр.) // Старожитності Лукомор’я. 2021. № 2 (5). Березень-Квітень. С. 60–68.
Кізлова А. Київський інститут шляхетних дівчат у путівниках XIX – початку XX ст. // Київські історичні студії. 2021. № 1 (12). С. 124–133.

 

Публікації у фахових і наукометричних виданнях зарубіжних країн

 Кизлова А. А. «Периферийные» чудотворные иконы Киево-Печерской лавры (конец XVIII – начало ХХ вв.): социальный аспект // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 1. С. 33–40.

Кизлова А. А. Скрытые, но чтимые: затворы, останки безымянных святых, закрытые гробы в Киево-Печерской Успенской лавре (конец ХVIIІ – начало XХ вв.) // Списание «Епохи». Велико Търново, 2018. Т. 26. Брой 1. С. 112–122.

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії навколо печерних святинь Києво-Печерської Успенської лаври за творами подорожніх кінця XVIII – початку ХХ ст. з Російської імперії // Rocznik Bołchowitinowski 2015/2016; Болховітіновський щорічник 2015/2016. Poznań – Kijów, 2017. С. 205–219.

Kizlova A. The Dormition Cathedral of Kyiv Pechersk Lavra within Holy Kyiv (Late 18th – Early 20th Ct.) // University of Bucharest Review: Literary and Cultural Studies. 2016. Vol. VI. №. 1 (new series). Cultural Representations of the City. P. 54–69. (SCOPUS).

Kizlova A. Remembrance of the Borki Train Disaster in the Eparchial Part of «Faith and Reason» // University of Bucharest Review: Literary & Cultural Studies Series. 2020/2021. Vol. 10 Issue 2. P. 48–62

 

Публікації за матеріалами наукових конференцій

Кизлова А. А. Аргументы адносна перанясення мошчаў св. Ефрасінні Полацкай у Полацк // Европа. Актуальные проблемы этнокультуры: материалы IV Междунар. научн.-теорет. конф., г. Минск, 22 апр. 2013 г. Минск : БГПУ, 2013. С. 237–238.

Кизлова А. А. Здоровье родных и близких в серебряных привесках паломников из губерний нынешней России к мощам св. вмц. Варвары // Традиционная и современная культуры: история, актуальное положение, перспективы. Материалы ІІ международной научно-практической конференции (20–21 сентября 2012 года). Пенза – Москва – Минск, 2012. С. 16–24.

Кизлова А. А. Исследовательский метод в изучении истории на непрофильных факультетах // Metode interactive de predare În învățământul superior”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (18 decembrie an. 2015; Chişinău). Chişinău : Universitatea Slavonă, 2015. Р. 65–72.

Кизлова А. А. Киево-Печерская лавра в свято-евфросиньевских торжествах 1910 г. на территории Киева // «Ştiinţă, educaţie, cultură», conferinţa ştiinţifico-practică internaţională = Наука, образование, культура: Международная научно-практическая конференция, посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета (Комрат, 10 февраля 2017 года): cборник тезисов: [în 2 vol.]. Т. 2. Комрат : A & V Poligraf, 2017. С. 150–152.

Кизлова А. А. Научно-практические конференции по истории как форма самостоятельной работы студентов // Проблемы современного образования в техническом вузе : материалы IV Респ. науч.-метод. Конф., посвящ. 120-летию со дня рождения П. О. Сухого, Гомель, 29–30 октября 2015 г. Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. С. 75–77.

Кизлова А. А. Образ Купятицкой иконы Богородицы в путеводителях и справочниках ХІХ – начала ХХ вв. // Международная научная конференция в честь академиков Н. М. Никольского и В. М. Перцева «Лістападаўскія сустрэчы-11» (12–13.11.2015 г., Минск) : http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/konf/l-2015/LS_XI/6-2/Kizlova.pdf

Кизлова А. А. Отражение почитания киевских святынь в путеводителях начала ХХ века // Государство, общество, Церковь в истории ХХ века. М-лы ІХ Междун. научн. конф. Иваново, 10–11 февраля 2010 г. Ч. 1. Иваново, 2010. С. 184–190.

Кизлова А. А., Паламарчук Н. И. Культура речи преподавателя истории и ее основные составляющие // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 10 (29): сборник статей по материалам ХХІХ международной научно-практической конференции, 28 октября 2013 г. Новосибирск : СибАк, 2013. С. 18–25.

Кизлова А. А. Попытки верующих вернуть почитаемые святыни из Киева в родные места (ХІХ – начало ХХ вв.) // Традиционные общества. Неизвестное прошлое: материалы Х междунар. науч.-практ. конф., 21–22 апреля 2014 г. Челябинск : ПИРС, 2014. С. 163–168.

Кизлова А. А. Почитание списков Казанской иконы Божией Матери в храмах Киева (ХІХ – начало ХХ вв.) // ІІІ Международная заочная научно-практическая конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых ученых в развитие науки». Сборник материалов (Дата разная – 20 августа 2012). Краснодар, 2012. С. 10–15.

Кизлова А. А. Реакция проводников по пещерам Киево-Печерской Успенской лавры на прикосновения к мощам (XІХ – начало XX вв.) // «Ştiinţă, educaţie, cultură», conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2; 2018; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională «Ştiinţă, educaţie, cultură» = Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура»: Посвященная 27-ой годовщине Комратского государственного университета: Сборник статей: [ed. a 2-a: în 2 vol.]. Т. 2. Комрат : КГУ, 2018. С. 164–169.

Кизлова А. А. Святыни Киево-Братского монастыря в путеводителях и справочниках ХІХ – начала ХХ вв. // «Știința educație, cultura», conferința științifico-practică internațională : Materiale conferinței științifico-practice internaționale 4 februarie, 2016. Комрат : КГУ, 2016. – С. 196–200.

Кізлова А. А. Байбузька ікона Богородиці в соціальних взаємодіях братії Києво-Печерської Успенської лаври // Четверті Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. С. 192–197.

Кізлова А. А. Викрадення цінностей від шанованих святинь (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Каразінські читання (історичні науки). М-ли міжн. Наук. конф. 24 квітня 2009 р. Харків, 2009. С. 151–152.

Кізлова А. А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі: використання у 20–50-х рр. ХІХ ст. // Могилянські читання 2008. Зб. наук. праць. К., 2008. С. 39–43.

Кізлова А. А. Джерела, присвячені шанованим іконам Києво-Печерської Успенської лаври, та їх потенціал для дослідження соціальних взаємодій братії // Могилянські читання. Збірник наукових праць 2018 р. Дослідження сакральних пам’яток України. К., 2018. С. 56–60.

Кізлова А. А. Документальні джерела з історії шанування святинь Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVII — середина XIX ст.) / А. А. Кізлова // Каразінські читання. Історичні науки. М-ли міжн. наук. конф. 20 квітня 2007 р. — Харків, 2007. — С. 137—138.

Кізлова А. А. Жінки серед богомольців, які шанували київські святині (ХІХ століття) // Каразінські читання (історичні науки). М-ли міжн. наук. конф. 25 квітня 2008 р. Харків, 2008. С. 135–136.

Кізлова А. А. Ікона Богородиці «Оранта» в системі шанованих святинь Софії Київської (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Україна – Цивілізація. Т. 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства. Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2015. С. 80–87.

Кізлова А. А. Історія популяризації науки в плакатах СРСР // Двадцята всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою «Наука України як фактор національної безпеки»: мат. конф., 17 квітня 2015 р., м. Київ. К., 2015. С. 76–79.

Кізлова А. А. Київські служителі Церкви в молебнях з акафістами при святинях міста (кінець XVIII — початок ХХ ст.) // Дні науки історичного факультету — 2010. М-ли ІІІ Міжн. наук. конф. молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у великій Вітчизняній війні (22–23 квітня 2010 р.). Вип. ІІІ. Ч. 1. К., 2010. С. 39–41.

Кізлова А. А. Кияни у згадках ХІХ – початку ХХ ст. про чудеса при святинях Києва // Дні науки історичного факультету. Вип. ІV. Ч. 1. К., 2011. С. 25–26.

Кізлова А. А. Місцевошановані православні святині Києва у XVIII – перших десятиліттях ХХ ст.: проблема визначення. // Каразінські читання (історичні науки). Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. С. 291–292.

Кізлова А. А. Молебні при чудотворних іконах і реліквіях Києва (ХІХ – початок ХХ ст.) // Могилянські читання 2013 : Збереження історико-культурної спадщини : реставратори та реставрація – доля пам’яток і людей. К., 2014. С. 222–226.

Кізлова А. А. Молитовне посередництво в уявленнях киян про чудотворні святині свого міста (перша чверть ХІХ століття) // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ ст.: національний та європейський контекст : матер. Всеукр. наук-практ. конф., 12 квітня 2012 р. К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка]. С. 59–62.

Кізлова А. А. Обов’язки служителів Церкви щодо святинь Києва (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. 2009 рік. Кн. ІІ. Львів, 2009. С. 485–491.

Кізлова А. А. Облачення мощів у Києво-Печерській лаврі як прояв комунікації навколо печерних святинь (ХIХ – початок ХХ ст.) // Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2015». Dil. 7. Praha : Education and Science, 2015. S. 38–44.

Кізлова А. А. Офіційна позиція Києво-Печерської лаври щодо перенесення мощей св. Єфросинії Полоцької // Могилянські читання. Збірник наукових праць 2011 р. Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. К., 2012. С. 49–53.

Кізлова А. А. Передання гробниці св. прп. Феодора Острозького з Києво-Печерської лаври до м. Острог // Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16–17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. Житомир : Полісся, 2018. С. 206–208.

Кізлова А. А. Пожежа на Київському Подолі 1811 року та її наслідки в щоденнику митрополита Серапіона (Александровського) // Переяславіка: наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)». Вип. 7 (9). 2014. С. 142–144.

Кізлова А. А. Позабогослужбові соціальні взаємодії братії для організації доступу до Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці (ХІХ – початок ХХ ст.) // Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие. Материалы международной научной конференции (г. Браслав, 6 октября 2017 г.). Минск : Белнаучкнига, 2017. С. 88–92.

Кізлова А. А. Православні святині Києва в духовному житті мешканців міста: інформаційні можливості писемних джерел (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Матеріали ІІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2010. С. 297–299.

Кізлова А. А. Православні святині Києва в духовному житті мешканців міста (кінець XVIII – перше десятиліття ХХ ст.): стан розробки проблеми // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник : у 2 кн. Кн. І. Львів: Логос, 2011.

Кізлова А. А. Привіски від паломників з Одеси до мощей св. вмц. Варвари в Києво-Михайлівському Золотоверхому монастирі (перша чверть ХІХ ст. // «Суспільні науки: Сучасні тенденції та фактори розвитку». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 01–02 лютого 2013 року). Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2013. С. 17–20.

Кізлова А. А. Привіски від паломників з Таврійської губернії до мощей св. вмц. Варвари в Києво-Михайлівському Золотоверхому монастирі (перша чверть ХІХ ст.) // Науковий діалог «Схід – Захід». Матер. Всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.). Д. : Інновація, 2014. Ч. 3. С. 140–143.

Кізлова А., Пузир О. Образ алкоголіка в історії радянського антиалкогольного плакату // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: м-ли ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дубно, 28 березня 2013 р.). К. : Україна, 2013. Вип. 2. С. 166–169.

Кізлова А. А. Реакція митрополита Серапіона на будівництво укріплень над печерами Києво-Печерської лаври у 1812 р. // Могилянські читання 2012. Збірник наукових праць. К. : НКПІКЗ, 2013. С. 73–77.

Кізлова А. А. Родинні зв’язки між киянами, які вшановували мощі св. вмц. Варвари на початку ХІХ ст. // Шевченківська весна: м-ли міжн. наук.-практ. конф. молодих учених. Історія. Вип. VI. Ч. 1. К., 2008. С. 25–26.

Кізлова А. А. Розповсюдження «святощів» при святинях Києва в кінці XVIII – на початку ХХ ст. // Матеріали ІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2009.С. 14–17.

Кізлова А. А. Роль шанованих святинь у храмах, де вони перебували: методологічна основа дослідження // Methodology and Methods of Scientific Research. Proceedings from the Research and Practical Seminar. Proceedings from April 27, 2016 . Praha, 2016. Р. 20–22.

Кізлова А. А. Сакрум Софії Київської (шановані святині храму) у XVIII – середині ХІХ ст. // Софійські читання. М-ли IV міжн. наук.-практ. конф. «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”» та сучасні тенденції музейної науки» (м. Київ, 24–25.11.2005). К., 2007. С. 139–144.

Кізлова А. А. Соціальні взаємодії братії кінця XVIII – початку XX ст. при святинях Києво-Печерської лаври в публікаціях працівників «Всеукраїнського музейного городка» // Религия и общество – 12: сборник научных статей. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. С. 77–79.

Кізлова А. А. Способи шанування святинь Софії Київської (XVIII — середина ХІХ ст.) // Софійські читання. М-ли V міжн. наук.-практ. конф. «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь» (м. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). К., 2009. С. 212–217.

Кізлова А. А. Теоретичні засади дослідження соціальних взаємодій братії Києво-Печерської Успенської лаври щодо святинь обителі (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.) // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історико-філософські дослідження молодих учених» (18 квітня 2019 року). Суми : Цьома, 2019. С. 50–52.

Кізлова А. А. Технічні засоби в шануванні Києво-Печерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці (кінець XVIII – перше десятиліття ХХ ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 150-річчю з часу засн. Полтавського т-ва сіл. госп-ва, 28 трав. 2015 р., м. Київ. Вінниця : Корзун Д. Ю., 2015. С. 231–232.

Кізлова А. А. Уявлення киян про те, як слід вшановувати чудотворні святині Києва: «неречові» способи шанування (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст. // Могилянські читання. Збірник наукових праць. К., 2011. С. 55–60.

Кізлова А. А. «Хранителі гробу» при мощах св. вмц. Варвари (кінець XVIII – середина XIX ст.) // Шості Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького; м. Черкаси, 10 груд. 2010 р. Черкаси : Вертикаль, 2011. С. 146–147.

Кізлова А. А. Хресні ходи з чудотворними святинями Києва в кін. XVIII — на поч. ХХ ст. // Дні науки історичного факультету – 2008. М-ли Міжн. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23–24 квітня 2008 р.). Вип. І. Ч. 1. К., 2008. С. 23–24.

Кізлова А. Хрест святого преподобного Марка Печерника у взаємодіях між братією та відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII ст. – 1925 рр.) // «Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 29 березня 2017 р.). К. : Фоліант, 2017. C. 406–410.

Кізлова А. А. Християнські святині у храмовому середовищі Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря у XVIII — середині XIX ст. // Шевченківська весна: м-ли міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 90-літтю української революції 1917–1920 рр. Вип. 5. Ч. 3. Історія / за заг. ред. В. Ф. Колесника. К., 2007. С. 89–91.

Кізлова А. А. Чудотворні ікони Києва наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. 2008 рік. Кн. ІІ. Львів, 2008. С. 506–513.

Кізлова А. А. Чудотворні ікони й мощі Києва у щоденнику митрополита Серапіона (Александровського за 1804–1824 рр.) // VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.) : Тези. Чернівці, 2009. С. 267–268.

Кізлова А. А. Шанування мощей св. вмц. Варвари київськими служителями Церкви // Дні науки історичного факультету – 2009. М-ли ІІ Міжн. наук. конф. молодих учених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 квітня 2009 р.). Вип. ІІ. Ч. 1. К., 2009. С. 37–38.

Кізлова А. А. Шанування святинь Києва у поезії та прозі Тараса Шевченка // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2014 рік. Кн. ІІ. Львів : Логос, 2014. С. 599–606.

Кізлова А. А. Шапочка св. препод. Іоанна Багатостраждального в комунікації між братією Києво-Печерської Успенської лаври та богомольцями (ХІХ – початок ХХ ст.) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історична наука в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, 3–4 листопада 2016 р.). Вінниця, 2016. С. 10–14.

Kizlova A. St. John Long-Suffering’s Relics in the Stories by Cave Guides of Kyiv Dormition Caves Lavra (Late 18th – Early 20th Cent.) // Романовские чтения – 13 : сборник статей Международной научной конференции, посвященной 105-летию МГУ имени А. А. Кулешова, Могилев, 25–26 октября 2018 г. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. С. 17–18.

Kizlova A. The Immediate Environment of St. Barbara Holy Relics in Kyiv St. Mykhail Monastery //Materials of the International Research and Practice Conference, January 31-st, 2012. Wiesbaden, Germany : Bildungscentrum Rodnik e. V., 2012. P. 373–378.

Kizlova A. Votive Art and Craft Pieces in a Long Memory about Donators of Kyiv Dormition Caves Lavra (Late 18th – Early 20th Ct.) // International Conference «Creating Memories in Early Modern and Modern Art and Literature» (Belgrade, 13th – 16th March 2017). Abstracts of Papers. Belgrade : Copy Planet, 2017. P. 39.

Кізлова А. А. Велика дзвіниця й організовані групи, що відвідували Києво-Печерську Успенську лавру (кінець ХІХ – початок ХХ ст. // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Суми, 28–29 листопада 2019 року). У 2 ч. Ч. 1. Суми : Цьома, 2019. с. 45–49.

Кізлова А. А. Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). К. : НКПІКЗ, 2020. С. 101–105.

Кізлова А. А. Роль електрифікації в поліпшенні умов праці насельників і найманих працівників Києво-Печерської Успенської лаври // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспектви (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. К. : Арт Економі. С. 16–20.

Кізлова А. А. Участь електростанції Києво-Печерської Успенської лаври в освітленні мостів // IV Таврійські історичні наукові читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3–4 квітня 2020 р. К. : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020. С. 5–11.

Kizlova A. A. Historical Academic Subjects and Citizenship Education: the Case of «Igor Sikorsky KPI» (2009–2019) // Актуальні проблеми сучасноїнауки та освіти(частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 15–16 квітня 2020 року. Львів : Львівський науковий форум, 2020. С. 29–30.

Кизлова А. Мероприятия к тысячелетию св. Кирилла и Мефодия, просветителей славянских, в «Киевских епархиальных ведомостях» // «Ştiinţă, educaţie, cultură», conferinţă ştiinţifico-practică internaţională. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională «Ştiinţă, educaţie, cultură» = Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура»: Посвященная 30-ой годовщине Комратского государственного университета: Сборник статей: [ed. a 2-a: în 2 vol.]. Т. 2. Комрат, 2021. С. 224–22

Кізлова А. А. Обговорення в Києво-Печерській лаврі допомоги потерпілим від вибухів на Звіринці 1918 р. // М-ли І Міжнародної наукової конференції «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки», присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22.04.2021). Тернопіль, 2021. С. 74–75.

Кізлова А. А. Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках «Полтавских епархиальных ведомостей» // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). Тринадцята Міжнародна наукова конференція (28.05.2021). Київ: НКПІКЗ, 2021. С. 115–118.

Kizlova A. Haptic Encounters with Relics and Icons in Kyiv Dormition Caves Lavra (Late 18th – Early 20th Cent.) // «Pilgrimages and Tourism» International Conference (2021-06-12). London, 2021. Р. 4–5.

Kizlova A. Kyiv Polytechnic Institute on the Pages of Magazine «Kyiv Eparchial Herald» // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 13. Київ: Інститут історії України НАН України, 2021. С. 199–202.

Кізлова А. А. Хресний хід з Лубенського монастиря на Йоасафівські урочистості 1911 р. за «Полтавскими епархиальными ведомостями» // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2021 р. Київ, 2021. С. 16–20

Навчально-методичні праці

Історія науки і техніки: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. методичні рекомендації / Дігтяр П. О., Кізлова А. А., Костилєва С. О., Лисенко С. І., Ховрич С. М. К. : НТУУ «КПІ», 2014.

Історія України (соціально-політичні аспекти). Методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки ОКР «бакалавр» денної форми навчання. методичні рекомендації / Хитровська Ю. В., Білявська О. С., Ігнатова Л. Р., Кізлова А. А., Лєбєдєв І. К., Паламарчук Н. І., Рамазанов Ш. Ш., Шевчук Т. В.К. : НТУУ «КПІ», 2015.