Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Кукса Володимир Васильович

Кукса Володимир Васильович

Розділи у колективних працях

Кукса В. В. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, В.В. Кукса та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Кукса В. В. Петро І і українське козацтво / В. В. Кукса, Н. Ф. Гнатюк  // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 40—44.

Кукса В. В. Українська козацька педагогіка / В. В. Кукса // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 7. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1995. — С. 128—129.

Кукса В. В. Козацькі військові та їх доля / В. В. Кукса,  Р. С. Шкляр // Сторінки історії. Збірник наукових праць // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 7. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1995. — С. 140—141.

Кукса В. В. До питання про отаманщину / В. В. Кукса, П. С. Юр // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 12. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1999. — С. 71—75.

Кукса В. В. Історіософські погляди  В. Липинського : становлення і ґенеза // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 70—77.

Кукса В. В. Вплив української культури на розвиток російської в епоху становлення Російської держави / В. В. Кукса, П. С. Юр // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 63—70.

Кукса В. В. Чумацькими шляхами України / В. М. Кукса, В. В. Кукса // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 9—

Кукса В. В. Вплив культури козацтва на формування самосвідомості українського народу / В. В. Кукса, Т. В. Коломієць // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 13—26.

Кукса В.В. Козацькі клеїноди та їх доля. Сторінки історії: Збірник наукових праць.  Вип.31. — К.: ІВЦ: Видавництво «Політехніка». 2010. С. 26—37.

Кукса В. В., Коломієць Т. В. Роль православної Церкви в житті українського козацтва. / В.В. Кукса// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 12 – 22.

Кукса В. В., Коломієць Т. В. Роль та значення жінки в козацькій державі. / В.В. Кукса// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 21 – 32.