Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Лебедєв Ігор Касьянович

Лебедєв Ігор Касьянович

Монографії, розділи у колективних працях

Лебедєв І. К. Науково-технічна інтелігенція України (1980 – 1990 рр.) : Автореф. дис… канд. іст. наук / І. К. Лебедєв ; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1997. — 28 с.

Лебедєв І. К. Науково-технічна інтелігенція України (1980 – 1990 рр.) : Дис… канд. іст. наук / І. К. Лебедєв ; Національний технічний ун-т України «КПІ». — К., 1997. — 221 арк.

Лебедєв І. К. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, І.К. Лебедєв та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Лебедєв І. К. [З історії української національної символіки] / І. К. Лебедєв // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 1. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1989. — С. 74—77.

Лебедев И. Г. Некоторые страницы истории Украины / И. К. Лебедев // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 59—64.

Лебедєв І. К. До питання використання наукових спеціалістів в умовах науково-технічного прогресу на Україні у 80-ті рр. / І. К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 1. — К. : НПО «Монокон», 1994 — С. 21—26.

Лебедєв І. К.  Деякі питання розвитку науково-технічного прогресу в  Україні у 80–ті роки /  І. К. Лебедєв // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С.  37—38.

Лебедєв І. К. Підготовка науково-технічних спеціалістів через аспірантуру в Україні у 80–ті роки  / І. К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 9. —  К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка»,1997. —  С. 6—12.

Лебедєв І. К. Спроба аналізу інтелектуального життя України (1917 – 1929 рр.  / І. К. Лебедєв, Т. В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 23. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 103—111 ;  Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. —  С. 159—167.

Лебедєв І. К. Причини та винуватці розв’язання Другої світової війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С.135—147.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Лебедєв І. К. Сучасний навчально – методичний комплекс з історії української культури: яким він має бути? / І.К. Лебедєв // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 40 – 46.

Лебедєв І. К. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, І.К. Лебедєв та ін.

Лебедєв І. К. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв та ін.

Лебедєв І. К. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, І.К. Лебедєв та ін.