Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Лихолат Алла Олександрівна

Список наукових і навчально-методичних праць доцента кафедри історії ФСП Лихолат Алли Олександрівни

 1. Национальный технический университет Украины – Киевский политехнический институт – флагман украинской вузовской науки и его вклад в реальный сектор экономики Украины. Тези конференції. Материалы международной научно-методической конференции “Проблемы современного образования в техническом вузе”, Республика Беларусь, город Гомель 29 октября 2015. – С.175-177.
 2. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. Випуск 39. – С.155-164. (Фахове видання).
 3. Українська наука: кроки до європейського науково-технологічного простору. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. Випуск 40. – С.184-194. (Фахове видання)
 4. Екологічний аспект наукових досліджень в Україні як підґрунтя формування курсу «зеленого» економічного зростання на сучасному етапі. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. Випуск 42. – С.145-156. (Фахове видання)
 5. Історія обміну знаннями і технологіями (на прикладі міжнародного трансферу). Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 44. –  К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. – С.156-167. (Фахове видання)
 6. Кадрово-науковий потенціал Академії наук України у 1980-х роках. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 46. –  К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. – С.197-208. (Фахове видання)
 7. Секція фізико-технічних і математичних наук Національної академії наук України в 80-х роках ХХ століття. Тези конференції. Збірник праць XVI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвяченої 120-річчю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ, 19 квітня 2018. – С.76-77
 8. Інститути Національної академії наук України в 80-х роках ХХ століття. Тези конференції. Двадцять третя Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю Національної академії наук України: матеріали конференції 20 квітня 2018 р., м. Київ. – К.: 2018. – С.105-108.
 9. Українська наука в динаміці до майбутнього (90-ті роки XX століття – сьогодення). Тези конференції. Двадцять четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: “Наука як феномен національної культури”: Матеріали конференції 19 квітня 2019 р., м. Київ. – К.: 2019. – С.126-129.
 10. Науковий парк “Київська Політехніка”: напрями діяльності (2007-2017). Тези конференції. Збірник праць XVII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Історія розвитку науки, техніки та освіти” за темою”Світоглядне значення наукової картини світу”. – Київ, 23 квітня 2019 р. – С.54-56
 11. Організація наукових досліджень в академічному та вузівському сегментах Києва в період незалежності України (1991–2017 роки). Стаття. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. Том 28 № 2 (2019): Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019.  C. 41–50.
 12. Академічна та вузівська наука України (1991-2017 роки). Тези конференції. Двадцять п’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: “Суспільне значення інтелектуальної діяльності”:Матеріали конференції  19 червня 2020 р., м. Київ. – К.: 2020. – С.133-136.