Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Лисенко Станіслав Іванович

Лисенко Станіслав Іванович

Розділи у колективних працях

Лисенко С. І. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, С.І. Лисенко та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Лисенко С. І. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 1. Від історичних коренів до середини XVII ст. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : НМК ВО, 1993. – 136 с.

Лисенко С. І. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 2. Україна від другої половини ХVII до ХХ ст. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : НМК ВО, 1993. – 168 с.

Лисенко С. І. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 3. Початок ХХ ст. – 1939 р. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : ІСДО, 1994. – 176 с.

Лисенко С. І. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 4. Друга світова війна – 1992 / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : ІСДО, 1995. – 200 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Лысенко С. И. Из опыта деятельности партийных организаций Украины по дальнейшему развитию и повышению эффективности научно-технической информации и пропаганды в годы 10-й пятилетки / С. И. Лысенко // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип.1. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1989. —  С. 64—68.

Лисенко С. І. Деякі аспекти дослідження причин кризового стану екології Української РСР під впливом розвитку промислового виробництва у 70–80–ті  роки / С. І. Лисенко, О. А. Гончаров // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 3. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С. 48—57.

Лисенко С. І. Гетьман П. Сагайдачний у вітчизняній історіографії / С. І. Лисенко, О. П. Гончаров // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 45—55.

Лисенко С. І. Висвітлення проблеми етногенезу українського народу у вітчизняній та зарубіжній історіографії / С. І. Лисенко, О. П. Гончаров // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 2. — К. : НПО «Монокон», 1994. — С. 3—8.

Лисенко С. І. Роль військових з’їздів України в становленні української державності (березень – грудень 1917 р.) / С. І. Лисенко, П. С. Юр  // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 151—157.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Бесхмельніцина М.М., Паламарчук Н.І., Лисенко С.І., Контюх Ю.В. Дослідження та експонування матеріалів про наукову, педагогічно-практичної конференції. До 145-річчя НТУУ “КПІ” та 45-річчя музею історії КПІ – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 23-24 травня 2008 року. — С.17—21.

Бесхмельніцина М.М., Паламарчук Н.І., Лисенко С.І. Науковий доробок академіка Бориса Лисіна (1883-1970 рр.) та значення його робіт у становленні галузі будівельних матеріалів України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 350-річчя Конотопської битви” Тези доповідей. Київ, 14-15 грудня 2009 р./ Укладач: С.М. Ховрич. – К.: 2009. — С.52—57.

Лисенко С. І. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, С.І. Лисенко та ін.

Лисенко С. І. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, С.І. Лисенко та ін.

Лисенко С. І. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, С.І. Лисенко та ін.

Бесхмельніцина М.М., Лисенко С.І., Контюх Ю.В. Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ” як місце збереження та дослідження антикварної технічної книги. Волинський музейний вісник. Випуск 4., Луцьк, 16 травня 2012 року. — С.27—30.