Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Махно Ольга Володимирівна

Махно (Короткова) О. В.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Короткова О. В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті рр. ХХ ст.) / О. В. Короткова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С.262—269.

Короткова О. В. Міжнародний імідж України як інструмент забезпечення національних інтересів держави / О. В. Короткова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 219—224.

Короткова О. В. Внесок президента Леоніда Кравчука у створення позитивного іміджу української держави в світі / О. В. Короткова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 181—190.

Короткова О. В. До питання про особливості висвітлення Чорнобильської катастрофи в радянській і зарубіжній пресі (1986-1987 рр.) / О. В. Короткова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 32. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. — С. 178—185.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Короткова О. В. До питання про визначення поняття «інформаційна політика держави» / О. В. Короткова // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 21—23.

Короткова О. В. Формування системи нової преси в Україні на початку 90-х років / О. В. Короткова // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць ( Рубіжне, 17-19 травня 2011 р.). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 86 – 88.