Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Осташкіна Валентина Миколаївна

Осташкіна Валентина Миколаївна

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Осташкіна В. М. З досвіду налагодження культурного співробітництва України у рамках СНД / В. М. Осташкіна // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 97—107.

Осташкіна В. М. Співробітництво у сфері культури з країнами СНД після проголошення незалежності України / В. М. Осташкіна // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 19. — К., 2004. — С. 153—162.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Осташкіна В. М. Передумови виникнення українських громад / В. М. Осташкіна // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С.  71—72.

Осташкіна В. М. Володимир Антонович – один із засновників київської «Старої громади»  / В. М. Осташкіна // Сторінки історії.  Збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 1996. —  С. 121—122.