Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Меморандум про взаєморозуміння з Інститутом історії Дебреценського університету

Кафедра історії  факультету соціології та права Національного  технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”  та Інститут Історії Дебреценського університету (Угорщина), розуміючи необхідність підвищення рівня освіти та науки, з метою зміцнення двостороннього міжнародного співробітництва, розвитку та сприяння співпраці шляхом проведення та підтримки освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності, уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Меморандум передбачає спільну підготовку і видання сторонами навчальних і методичних посібників, розробку дистанційних освітніх технологій, організацію підвищення кваліфікації викладачів шляхом взаємної професійної підготовки, обмін викладачами для читання лекцій та інші види   академічної мобільності.

Визначено і основні напрями співробітництва в організації  науково-дослідної діяльності:  проведення досліджень, публікація статей в наукових журналах і тематичних збірниках наукових праць, співробітництво в рамках журналу «Сторінки історії», який входить до НБ (Web of Science) і видається кафедрою історії.

Велика увага в документі приділяється також взаємному обміну аспірантами та докторантами, організації взаємних стажувань наукового, педагогічного і викладацького складу, спільній організації міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема науково-практичної конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів)», що проводиться щороку кафедрою історії факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Дебреценський університет – Debreceni Egyetem – державний університет в Угорщині, заснований у 1538 році у місті Дебрецен та реорганізований у 1912 році. На сьогоднішній день Дебреценський університет входить до 5 кращих угорських навчальних закладів, що носять звання «дослідницький університет». Дебреценський університет є членом міжнародної асоціації європейських університетів.

Боєва С.Ю.