Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тарасюк Марини Юріївни, аспірантки кафедри історії

13.03.2024 на засіданні кафедри історії відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тарасюк Марини на тему «Міське суспільство Волині Литовської доби: матеріальний вимір повсякдення».

Кожна країна формує бачення минулого свого народу на підставі дослідження його історичного досвіду. Історія повсякденності є сьогодні частиною історичної антропології та нової соціальної історії (залежно від діючих наукових шкіл), дослідження з котрих належать сьогодні до передових та популярних тенденцій у історіографії. Здобула популярність історія повсякденності і в українській історичній науці. Дослідження з цієї тематики розширили ареал студій істориків, досліджуючи не лише великих творців епохи, а і тих, хто до умов цієї епохи намагався пристосуватися. У випадку цього дисертаційного дослідження, історія повсякденності доби пізнього середньовіччя та домодерного періоду є історією пересічних людей.

На попередньому захисті були присутні гості як з ФСП: як то декан факультету соціології і права, к.філ.н., доц. Акімова О.А.; зав. кафедри соціології, д.соц.н., проф. Федорченко-Кутуєв П.В. так і з інших установ. Також були заслухані наукові керівники Тарасюк М.Ю. доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Білоус Н.О. та доктор історичних наук, завідувач кафедри історії ФСП Костилєва С.О. Рецензентами від кафедри історії виступили д.і.н., проф. Хитровська Ю.В., д.і.н. Кізлова А.А. та к.і.н., доцент Шевчук Т.В.

Всі виступаючі дали схвальну оцінку роботи, висловили актуальність теми, підкреслили наукову новизну роботи та кропітку працю аспірантки. Всі рецензенти рекомендували роботу до захисту на спеціалізованій вченій раді.

Шевчук Т.В.,
доцент кафедри історії