І Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи» (актуальні питання нового та новітнього періодів).

Конференція відбудеться 22 травня 2020 р. на кафедрі історії Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Збірник доповідей буде видано до початку роботи конференції.

Тематичні напрями:

Джерелознавчі, історіографічні аспекти теми; наукові знахідки: невідомі та маловідомі історичні події та факти; особливості розвитку науки, освіти, культури та мистецтва; біографістика; усна історія; гендерні студії; повсякденне життя; культурно-історична пам’ять.

Для участі у конференції просимо надіслати до 12 квітня (включно!) 2020 р. текст і заявку, в якій зазначити тему доповіді й інформацію про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, Е-mail).

Учасники конференції сплачують оргвнесок у сумі 250 грн.

Робоча мова конференції — українська.

Текст у електронній формі обсягом до 3 сторінок (без урахування списку використаних джерел і літератури) надсилати разом із заявкою на Е-mail: history.conf.kpi@gmail.com

Просимо також повідомити про потребу в житлі для бронювання номерів у профілакторії КПІ. Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.

Оргвнесок сплачується після прийняття матеріалів до друку, реквізити буде надіслано в запрошенні.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції та публікації.

Відсканований варіант квитанції надсилати на Е-mail оргкомітету.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03056, м. Київ (Україна), просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн. 512, кафедра історії.

Контактний телефон оргкомітету: +380442049023.

Е-mail: history.conf.kpi@gmail.com

Інформаційний лист, вимоги до матеріалів та оформлення текстів, реєстраційна форма.