Спеціальність 032 Історія та археологія
 
Підсумки роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»

Підсумки роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»

24 травня 2024 р. на базі кафедри історії факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів)».

До складу організаційного комітету міжнародної конференції ввійшли: Анатолій Мельниченко – Голова оргкомітету Конференції, к. філос. н., професор, проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського; Віталій Пасічник – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського; Олена Акімова – заступник голови оргкомітету, к. філос. н., доцент, декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; Андрій Кудряченко – д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; Світлана Костилєва – д.і.н., професор, завідувач кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Ігор Тарнавський – д.і.н., професор кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Антоніна Кізлова – д.і.н., доцент кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського та інші. Модератор – викладач кафедри історії, факультету соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського Армен Тоноян.

У роботі конференції взяли участь іноземні науковці. Серед них Елек Барта – професор, доктор наук, проректор Дебреценського університету (Угорщина), його колега Петер Форисек, доктор хабіліт. з історії, головний директор програми підготовки викладачів Дебреценського університету; Оксана Мітрофанова – к.політ.н., викладач-науковий співробітник Національного інституту східних мов і цивілізацій, Париж (Франція); Жан-Жак Плюшар – кандидат історичних наук, асоційований дослідник, Університет Париж-Сержі, Сержі (Франція).

Українську сторону представили дослідники, які репрезентували кафедру історії КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Маріупольський державний університет (Київ); Національний університет «Острозька академія» (м. Острог); Національний університет харчових технологій (м. Київ); Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне), Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ); Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Київ); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв); Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ); Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир); Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький); Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України (м. Київ); Державну установу «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» (м. Київ), Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ); Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (м. Київ), Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» (м. Київ); Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів (м. Київ); Державний архів Житомирської області (м. Житомир); Красноїльський ліцей № 3 (Чернівецька область, смт. Красноїльськ).
Всього в роботі конференції взяли участь 9 докторів наук, 30 кандидатів наук, 4 наукових співробітники, 10 аспірантів, 9 магістрів, 1 учитель історії та 1 незалежний дослідник.

Учасники заходу представляли такі наукові напрямки.
Секція 1. Культурно-історична пам’ять.
Секція 2. Джерелознавчі, історіографічні та методологічні аспекти.
Секція 3. Історична біографістика, усна історія, гендерні студії;
Секція 4. Наукові знахідки: невідомі та маловідомі історичні події та факти.
Секція 5. Особливості розвитку науки, культури, освіти, мистецтва.
Секція 6. Історія повсякдення.
Секція 7. Актуальні проблеми історії міжнародних відносин.
За результатами роботи конференції оргкомітет готує до публікації збірку наукових тез доповідей.

Тарнавський І.С.
Кізлова А.А.