Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Шевчук Тетяна Вікторівна

Шевчук Тетяна Вікторівна

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Шевчук Т.В. Наукова діяльність  української еміграції в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 3. — К., 1993. — С. 10—18.

Шевчук Т.В. До питання про створення та перші роки діяльності  Української академії наук у Києві. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 6. — К., 1994. — С. 12—22.

Шевчук Т.В. Інтелігенція в процесі відродження Української держави (1918 – 1928). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 8. — К., 1996. — С. 15—26.

Шевчук Т. В. Наукова діяльність професора Івана Мірчука. / Т.В. Шевчук // «Посвіт» № 1. — К., 1996. — С. 3—6.

Шевчук Т.В. Діяльність української наукової еміграції в Німеччині в міжвоєнне двадцятиліття. (Брошура). Київ, 1997, МПП, — С. 24.

Шевчук Т.В. Культурно – освітня діяльність української еміграції в Німеччині  в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 7. — К., 1995. — С. 42—50.

Шевчук Т.В. Наукова діяльність української еміграції в Чехословаччині по створенню вищих навчальних закладів в 20-30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — Вип. 16. — С. 23—33.

Шевчук Т.В. Два напрямки української перспективи: українська еміграція в Німеччині та політика Німеччини в 1918 -1939 рр. . / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — Вип. 21. — С. 17—26.

Шевчук Т.В. Спроба аналізу інтелектуального життя України (1917 -1929). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 23. — С. 65—76.

Шевчук Т.В. Сторінки діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 -1945). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 24. — С. 19—30.

Шевчук Т.В. Українська наукова інтелігенція в період катаклізмів. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — Вип. 25. — С. 32—40.

Шевчук Т.В. Особистість в історичній ретроспективі. Міжнародна студентська конференція  «Україна: історія, культура, пам’ять».-  Київ, 2010. — С. 299—306.

Шевчук Т. В. Досягнення техніки в першій половині ХХ ст. як ознака конкурентоспроможності підприємств. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 170 – 179.

Шевчук Т. В. Наука і релігія: історія відносин. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 168 – 174.

Шевчук Т.В. Антирелігійна політика радянської  влади в Україні у 20-30-ті рр.   ХХ ст.        друк      Київ, 2015, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 39, с.100- 113.

Шевчук Т.В. Жіночі українські організації як складова просвітницької й культурної  еміграції в Чехословаччині в 20-30 рр. ХХст.                друк        Київ, 2015, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 40, с.81 – 93.          Історія України ( соціально – політичні аспекти). Дистанційний курс навчання для  студентів  усіх напрямів підготовки. Розроблений  на платформі  MOODLE. 2015. Авторський колектив: Костилєва С.О., Лабур О.В.

Шевчук Т.В. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ» Київ, 2016, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 42, с. 187 -197.  11

Шевчук Т.В. Вплив воєнної пропаганди на британське суспільство під час Першої світової війни. Київ, 2016, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 43, стор.59-66.    Співавтор: Перга Т.Ю.

Шевчук Т.В. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА МАЛЬТІ. Київ, 2017, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 45, стор. 169-177. Співавтор: Т.Ю.Перга (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України.)

Шевчук Т.В. Шляхи впровадження дуальної системи при набутті вищої освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». Хмельницький, 2018, стор. 10 Бублик Г.А. доцент ВМУРоЛ «Україна»

Шевчук Т.В. Борис Миколайович Бублик – видатний учений і патріот. Київ, 2019, Сторінки  історії. Збірник наукових праць,  № 4, стор. 1-177.

USE OF TECHNOLOGIES DISTANCE LEARNING IN INCLUSIVE EDUCATION. International independent scientific journal VOL. 3; №15; 2020; , Kraków,Poland; стор.46-50. Співавтор: Бублик Г.А. (доцент ВМУРоЛ «Україна»)

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Шевчук Т.В. Наукова інтелігенція в після жовтневе десятиріччя. Тези: І / Т.В. Шевчук // Українська науково-практична студентська конференція «Історія українського народу» — К., 1992.

Шевчук Т.В. Музейні цінності України, як засіб формування  національної культури молодих спеціалістів. Тези: Міжнародна науково – методична конференція  «Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної  культури сучасного спеціаліста». Київ, 1994

Шевчук Т.В. Наукова діяльність Н.Д.Полонської – Василенко. Тези: Міжнародна науково – методична конференція  «Жіночий рух в Україні: історія та сучасність», Одеса, 1994

Шевчук Т.В. З досвіду використання високопрофесійних кадрів в умовах ринку на Україні (20-ті роки). . Тези: ІІ Українська науково –   практична студентська конференція «Історія українського народу»  Київ, 1994

Шевчук Т.В. Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Тези. Науково-методична конференція « Інноваційні технології підготовки правоохоронців», Київ 22 квітня 2011. — С. 195—197.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, Т.В. Шевчук та ін.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.

Шевчук Т.В. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. Молдова, Кишинеу, ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.  Материалы международной научно – практической конференции 18 декабря 2015 г.

Шевчук Т.В. Использование современных информационных технологий в образовательном процессе в высшей школе. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ. III Международная научно-методическая конференция.  24 – 25 ноября 2016 года. Беларусь, г. Могилев. Стор. 197- 199.

Шевчук Т.В. ПРЕБЫВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В УКРАИНЕ 1918 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», 10 февраля 2017, Молдова, г.Комрат.  Стор. 174-176.

Шевчук Т.В. Применение интерактивных технологий в активизации учебного процесса в высшей школе. Международная научно-практическая конференция «Наука,Образование, Культура», «Ştiinţă, Educaţie, Cultură», посвященную 28-и летию Комратского государственного университета. Молдова, г.Комрат.  11.02.2019, стор. Співавтор: Бублик Г.А. (доцент ВМУРоЛ «Україна»)

Шевчук Т.В. Використання технологій дистанційного навчання в інклюзивній освіті. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.2, February 25, 2019, Warsaw, Poland. Стор.25-30. Співавтор: Бублик Г.А. доцент ВМУРоЛ «Україна»

Навчально-методичні праці

Історія України. Бакалаврський цикл. Програма курсу, теми лекцій,  плани  семінарських занять, теми для самостійної роботи студентів. Київ, НТУУ «КПІ», 2001, 36с.

Історія України ( Соціально – політичні аспекти). Навчальний посібник. Київ, 2003, НТУУ «КПІ», Ч.1. — С. 98.

Тести з курсу «Історія України»  та методичні рекомендації  по їх виконанню для студентів Ї курсу всіх спеціальностей та форм навчання. СD, 2005, 2Мб,         (Бадрак М.П., Полторак В.П.)

Історія української культури. Курс лекцій Під загальною редакцією д.і.н. С.О.Костилєвої. Лекція: «Культурна праця української еміграції». Київ,НТУУ «КПІ»,  2010. — С. 267-297.

Історія України для іноземців. Навчальний  курс. Тема «Київська Русь».  Київ, 2011.  у друці

Історія науки і техніки. Курс лекцій. Лекція: «Розвиток науки і техніки в міжвоєнний період», 2011 у друці.