Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Сторчило Вячеслав Семенович

Сторчило Вячеслав Семенович

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Сторчило В.С. Діяльність КПРС по розвитку творчої активності мас / В.С. Сторчило // Об-во «Знання» — К.: КПІ, 1986

Сторчило В.С. Методические указания к изучению спецкурса «Разработка концепции ускорения социально-экономического развития страны» / В.А. Солодько, В.И. Головченко // — К.: КПИ, 1990

Сторчило В.С. Методичні вказівки для викладачів курсу історії України 1-2 тема / В.С. Сторчило // — К.: КПІ

Сторчило В.С. Визвольна війна українського народу в середині XVII і її оцінка в історичній літературі / В.С. Сторчило // Курс лекций по истории Украины для бакалавров (в рукописи) — К.: КПІ

Сторчило В.С. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. / В.С. Сторчило // Курс лекций по истории Украины — К., 1991

Сторчило В.С. Деятельность партийных организаций по совершенствованию управления промышленностью / В.С. Сторчило // Наука и практика управления, серия ХІІ, № 11 — К.: Общество «Знание»

Сторчило В.С. Історія України / Б.П. Ковальський, О.В. Лихолат, О.Д. Зубалій, В.С. Сторчило та інші // Довідник для абітурієнтів – К.: НТУУ «КПІ»

Сторчило В.С. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 4. Друга світова війна – 1992 р. / Б.П. Ковальський, В.В. Киричук, В.С. Сторчило та ін. // — К.: ІСДО, 1995. — С.146—161.

Сторчило В.С. Модернізація економіки КНР в умовах світової кризи: успіхи і проблеми/ В.С. Сторчило // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — Вип. 31. — С. 228—234.

Сторчило В.С. Техническое творчество молодежи – важнейшее средство повышения эффективности производства / Тезисы на Всесоюзной научно-практической конференции в апреле 1990 // В.Н. Ширай. – К.: КПИ, 1990

Сторчило В.С. Про соціальні права та їх реалізацію в сучасних умовах / В.С. Сторчило // «Творчість свободи як свобода творчості»: Збірник статей VI Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2001 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2001. — С. 166—167.

Сторчило В.С. Творчість як засіб формування інформаційної культури особистості / В.С. Сторчило // «Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі»: Збірник статей Х Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2009 р. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 375—376.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Сторчило В.С. Техническое творчество молодежи – важнейшее средство повышения эффективности производства / Тезисы на Всесоюзной научно-практической конференции в апреле 1990 // В.Н. Ширай. – К.: КПИ, 1990

Сторчило В.С. Про соціальні права та їх реалізацію в сучасних умовах / В.С. Сторчило // «Творчість свободи як свобода творчості»: Збірник статей VI Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2001 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2001. — С. 166—167.

Сторчило В.С. Творчість як засіб формування інформаційної культури особистості / В.С. Сторчило // «Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі»: Збірник статей Х Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2009 р. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 375—376.

Навчально-методичні праці

Історія України. Бакалаврський цикл: Метод. Вказівки до самостійної роботи студентів. Ін-ту енергозбереження та енергоменеджменту / Уклад.: В.С. Сторчило, Л.Р. Ігнатова. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002. — С. 16.