23 Студентська науково-практична конференція

Шановні студенти та молоді науковці

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXІІI Міжвузівської студентської науково-практичної конференції  «Україна: історія, культура, пам’ять», яка відбудеться 6 грудня 2019 року на базі кафедри історії Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського.

Мета конференції – сприяння міждисциплінарним дослідженням молоді у сфері гуманітарного (насамперед історичного), соціального і науково-технічного знання в їх конкретному соціокультурному контексті, поглиблення співпраці між вищими навчальними закладами і науковими установами.

Планується робота секцій за такими тематичними напрямами:

1. Етнічний і етнополітичний розвиток суспільства.

2. Досвід державотворення та правотворення.

3. Особистість, соціум в історичному вимірі.

4. Культурне життя українського народу.

5. Актуальні проблеми історії науки і техніки

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі: пленарна доповідь, секційна доповідь, учасник вільної дискусії. Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до кінця навчального року.

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, Вам необхідно до 23 листопада 2019 р. включно надіслати заявку на участь та текст тез доповіді на електронну пошту Оргкомітету конференції: doing.history.2019@gmail.com. Після електронної реєстрації та підтвердження, що їх запрошують учасникам необхідно буде особисто зареєструватись та сплатити оргвнесок за реквізитами.

Вимоги до оформлення тез, заявка та реквізити для сплатити оргвнеску додаються.

Оргкомітет вправі відхилити заявку, якщо надані матеріали не будуть відповідати зазначеним вимогам та нормам академічної доброчесності.

За зміст тез, достовірність фактів, цитат, дат, тощо відповідають автор та його науковий керівник.

Участь у конференції передбачає сплату організаційного внеску 102 грн. для організації кава-брейків. За результатами конференції планується видати збірку її матеріалів.

Заочна участь у конференції не передбачена.

В разі необхідності надання гуртожитку, слід указати це в заявці.

Більш детальну інформацію про конференцію можна дізнатись на веб-сайті кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського: kafhistory.kpi.ua та за телефоном (044) 204-90-23