Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Відбувся методологічний семінар

02.03.2023 р. на кафедрі історії у дистанційному режимі (Google Meet) відбувся черговий методологічний семінар, на який були запрошені колеги з інших кафедр ФСП і кафедри публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, аспіранти, студенти. На цьому заході з ґрунтовною доповіддю на актуальну і цікаву тему: «Економічна експансія чорносотенців на Волині як один із факторів загострення міжнаціональних відносин на початку ХХ ст.», з використанням презентаційного матеріалу, виступив к.і.н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування Цецик Ярослав Петрович.

У доповіді було ґрунтовно проаналізовано наявну історіографію з даної проблеми, з особливим акцентом на працях сучасних українських істориків, комплекс архівних документів, а також матеріалів чорносотенної преси, використаних у дослідженні. Також доповідач докладно висвітлив особливості економічного розвитку Волині на початку ХХ ст., окремо звернувши увагу на важливу роль поляків та євреїв в економічному житті краю, здійснив глибокий аналіз шляхів економічної експансії чорносотенців, її причин та наслідків у контексті загострення міжнаціональних відносин на Волині в окреслений період.

Після цього відбулась продуктивна дискусія, в якій взяли участь викладачі та аспіранти кафедри історії.

Хитровська Ю.В.