Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Методологічний семінар

20.12.2023 р. на кафедрі історії у дистанційному режимі (Google Meet) відбувся черговий методологічний семінар, на який були запрошені колеги з інших кафедр ФСП та аспіранти. На цьому заході з ґрунтовною доповіддю на актуальну і цікаву тему: «Культурна приналежність Софійського собору ХІ ст. у Києві в радянських концепціях 1930-х рр.», з використанням презентаційного матеріалу, виступив к.і.н., провідний науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська» Костючок Олександр Васильович.

У доповіді було розглянуто історію Софії Київської, як унікальної архітектурної споруди, детально проаналізовано російські архітектурні надбання допетровського і післяпетровського періодів у радянських концепціях 1930-х рр. та визначено місце, яке у них відводилося Софійському собору в Києві.

Після доповіді відбулась продуктивна дискусія, в якій взяли участь викладачі кафедри історії.

Хитровська Ю.В.