Засідання кафедри історії в дистанційному режимі

19.11.2020 року відбулося засідання кафедри історії в дистанційному режимі. Викладачі кафедри з великою зацікавленістю прослухали доповідь аспірантки 1-го року навчання Марини Тарасюк, яка представила тему та програму свого наукового проєкту «Повсякдення волинського міщанства кінця XV – сер. XVI ст.».

Інтерес до мікроісторії сформувався у молодого науковця ще за часів навчання на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Освоєння PhD програми допоможе їй написати власну наукову роботу.

При обговоренні  виникла жвава дискусія навколо визначення джерельної бази, основних методологічних засад дослідження та багато інших, в який взяли участь  професори С. Костилєва та Ю. Хитровська, доценти А. Кізлова, О. Лабур та А. Махінько. Кафедра підтримала план аспірантки М. Тарасюк.

Нові умови перебування на дистанції від університетських майданчиків вимагають від викладачів посиленої повсякденної роботи по вдосконаленню навчально-методичних матеріалів, пошуку нових форм взаємодії з великою кількістю студентів та професійної комунікації. Тому на засіданні кафедри особливо корисними стали звіти викладачів про роботу на факультетах. Вони висвітлювали не лише формальні відомості, а розкривали важливі проблеми навчального процесу. У підсумку офіційні звіти перетворилися на широкий обмін думками та пропозиціями щодо покращення проведення занять, контрольних заходів,  про переваги і недоліки платформи «Сікорський» та її зв’язок з Електронним Кампусом.

Також на засіданні обговорювалася ціла низка питань повсякденного життя кафедри історії.

Завідувач кафедри історії, професор С.О. Костилєва