Науково-дослідна робота молодих вчених

В жовтні 2020 року закінчилося виконання НДР 2043, над якою спільно працював колектив молодих науковців ФСП під керівництвом доцента кафедри історії Чолія С. В. На різних етапах у виконанні проєкту брали участь представники кафедри історії, кафедри теорії та практики управління, кафедри соціології, кафедри філософії, кафедри публічного права. За результатами трирічної роботи було опубліковано монографію, 31 публікацію, в тому числі 10 публікацій, які входять до наукометричних баз даних, здійснено 26 виступів на наукових конференціях та отримано документи на право інтелектуальної власності. До виконання НДР долучилися також студенти ФСП, які брали участь у спільних публікаціях з тематики проєкту, а 12 студентів захистили магістерські роботи з тематики, дотичної до проєкту. Остаточний звіт по проєкту відбудеться 26 листопада цього року на засіданні Науково-технічної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

к.і.н., доцент Сергій Чолій