Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Перга Юрій Миколайович

Перга Юрій Миколайович

освіта: Київський національний університет ім. Т.Шевченка (2012), Вроцлавський університет (2014), аспірантура Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (2016); кандидат історичних наук (2016)

міжнародні стажування: Варшавський університет (Польща, 2016, 2018); Bergen-Belsen Memorial (Німеччина, 2017); Vytautas Magnus University (Литва, 2017)

нагороди: стипендія уряду Польщі для молодих науковців (2013-2014); відзнака ХІ конкурсу ім. Єжи Гедройця (Польща, 2017)

посада: доцент, член редколегії та технічний редактор “Сторінки історії”, заступник декана ФСП з наукової роботи

вчене звання: доцент

викладає навчальні дисципліни: Історію України, Історію науки і техніки, Україна в контексті історичного розвитку Європи, Історія державного управління

сфера наукових інтересів: українсько-польські стосунки в першій половині ХХ ст.; історія розвитку ІКТ в ЄС; сталий розвиток

публікації: автор 20 наукових публікацій

у вільний час: футбол, література (фентезі)

сторінка викладача