Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Похід до театру

4 жовтня – у рамках курсу «Історія української культури» студенти ФММ із викладачкою кафедри історії ФСП організували похід до Національного драматичного театру ім. І. Франка на пʼєсу «Безталанна» І. Карпенка-Карого. Вистава поставлена сучасним українським режисером І. Уривським, і відходить від інтерпретації М. Кропивницького, засновника українського театру і першого режисера вистави, а більше тяжіє до модерного театру Л. Курбаса. Відмова від традиційного українського вбрання у зображенні українського села ХІХ ст., нетипові декорації з величезних палиць, символізм предметів і їжі, задіяних на сцені, звернення до емоційного стану головних героїв, розкриття понять «любов», «жага», «ненависть», «фатум» через рухи та діалоги акторів стали основними в переосмисленні «Безталанної». Незвична постановка пʼєси викликала захоплення у студентів і ознайомила з історією українського класичного і сучасного театру.

Підготувала Ілона Жовта.