Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Попередній захист дисертації

27.09.2023 на засіданні кафедри історії відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Жовтої І.І. на тему «Колектив Київського інституту шляхетних дівчат в організації повсякдення вихованок (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.)».

Тема і сама робота дисертантки викликала жваве обговорення. На захисті були присутні багато гостей, як то д.і.н., проф. Яременко, к.і.н. Трохименко які взяли активну участь в обговоренні роботи. Також були заслухані науковий керівник Жовтої І.І. доктор історичних наук Кізлова А.А. Рецензентами від кафедри історії виступили д.і.н., проф.Хитровська Ю.В., к.і.н., доцент Махінько А.І. та к.і.н.,доцент Шевчук Т.В.

Всі виступаючі дали схвальну оцінку роботи, висловили свої зауваженні та рекомендували роботу до захисту на спеціалізованій вченій раді.

Шевчук Т.В., к.і.н.,доцент кафедри історії