Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Методологічний семінар

25.10.2023 р. на кафедрі історії у дистанційному режимі (Google Meet) відбувся черговий методологічний семінар, на який були запрошені колеги з інших кафедр ФСП і кафедри менеджменту та публічного врядування Національного університету водного господарства та природокористування, аспіранти, студенти. На цьому заході з ґрунтовною доповіддю на актуальну і цікаву тему: «Роль кліру РПЦ у формуванні організаційної мережі чорносотенців на Волині на початку ХХ ст.», з використанням презентаційного матеріалу, виступив к.і.н., доцент кафедри менеджменту та публічного врядування Національного університету водного господарства та природокористування Цецик Ярослав Петрович.

У доповіді було ґрунтовно проаналізовано наявну історіографію з даної проблеми, з особливим акцентом на працях сучасних українських істориків, комплекс архівних документів, а також матеріалів чорносотенної преси, використаних у дослідженні. Доповідач докладно висвітлив особливості формування організаційної мережі чорносотенців на території Волинської губернії на початку ХХ ст., порівняв її із відповідною мережею, що формувалася, зокрема, у Подільській губернії,  при цьому акцентувавши увагу на ролі  кліру РПЦ у цьому процесі. Так, він зауважив, що, зважаючи на те, що біля витоків волинських осередків «Союзу російського народу» стояло православне духовенство, ідеологічними натхненниками якого були єпископ Антоній (Храповицький) та архімандрит Почаївської Лаври Віталій (Максименко), їм вдалося досить швидко сформувати потужну мережу сільських відділів організації. А головною соціальною базою, яка поповнювала лави чорносотенців, стали місцеві селяни, адже парафіяльні священики, виконуючи розпорядження керівництва єпархії, активно залучалися до розбудови організаційної мережі чорносотенців. З моменту свого утворення чорносотенці зайняли відверту антипольську та антиєврейську позицію, що знайшло відображення на сторінках їхніх пресових органів, виступали за збереження російського самодержавства та посилення ролі РПЦ.

Після цього відбулась продуктивна дискусія, в якій взяла участь значна частина учасників заходу.

Хитровська Ю.В.